Nyheter

16.12.2019

Savner du et felleskap og noen å praktisere med der du bor? Mange av våre medlemmer ute i vårt langstrakte land etterspør et felleskap med andre i sin mindfulnesspraksis.

27.11.2019

"Vi er alle født med potensialet for relasjonskompetanse, og det kan heldigvis trenes og utvikles gjennom hele livet", skriver Anne Sælebakke i denne kronikken. 

12.11.2019

Her finner du presentasjoner, videoer og bilder fra Mindfulnesskonferansen 2019. 

12.11.2019

Mindfulness Norge har inngått et prissamarbeid med ROS (Rådgivning for spiseforstyrrelser) i forbindelse med dette spennende arrangementet og kan tilby gunstig påmeldingspris for medlemmer i Mindfulness Norge. 

27.09.2019

3-dagers stille retreat på Hadeland Folkehøgskole fra 2.januar til 5.januar 2020 er nå fulltegnet og dessverre er det ingen ledige plasser. 

Kronikk: Relasjonskompetanse – kan trenes og utvikles gjennom hele livet

"Vi er alle født med potensialet for relasjonskompetanse, og det kan heldigvis trenes og utvikles gjennom hele livet", skriver Anne Sælebakke i denne kronikken. 

2019-11-27
Anne Sælebakke

Relasjonskompetanse – kan trenes og utvikles gjennom hele livet

Kontakt og relasjon er grunnleggende eksistensielle behov som springer ut fra behovet for å være verdifull for andre. For å være en del av fellesskapet, få del i kjærlighet og samhørighet, kan vi strekke oss langt i møtet med andre. Psykolog Helle Jensen snakker om at denne strekken – og at den har en pris. Å tilfredsstille behovet for kontakt med andre skjer ofte på bekostning av kontakt med oss selv, med egen integritet, egenart og selvstendighet. Å strekke seg utover sine egne grenser er å forlate seg selv, sine følelser og sin dømmekraft. Det gir barnet en ubalanse som forstyrrer kontakten med egne indre kvaliteter. Dette beskrives ofte som å miste selvfølelsen, og med det også evnen til å være i kontakt med seg selv, forstått som det å kunne hvile i seg selv med kreativiteten og dynamikken i behold, og samtidig være i kontakt med andre. 

Barn trenger å føle seg sett og anerkjent – også når ting er vanskelige. I løpet av de siste 30 årene har det skjedd et paradigmeskifte i synet på barnet. Fra å bli sett på som et tomt kar som må fylles, blir barnet nå sett på som sosialt og emosjonelt kompetent fra fødselen av. Det trenger trygg tilknytning med nærværende og relasjonskompetente voksne for at potensialet skal utvikle seg til reelle sosiale og emosjonelle kompetanser. Dette skiftet i kunnskapen om barns utvikling har konsekvenser for oss som er sammen med barn til daglig, både privat og profesjonelt. Fordi relasjoner mellom voksne og barn er asymmetriske har den voksne alltid hovedansvaret for kvaliteten i relasjonen.

Relasjonsproblemer er årsaken til mange av de stressrelaterte lidelsene vi ser i dag; negativt forhold til seg selv, usikkerhet overfor andre, angst og depresjon, ensomhet og tomhet mm. Smerte og lidelse er ofte forbundet med fravær av kontakt, med følelsen av å være frakoblet relasjonen til seg selv og til andre. Kunnskap om trygg tilknytning er derfor av stor betydning når det gjelder å skape trygge relasjoner med barn og unge, få dem til å føle seg verdifulle og inkludert. Det gir den voksne grunnlag for å forstå betydningen av å vise den nødvendige sensitivitet, inntoning og individuelt tilpassede samhandling med barn som enten er ute av seg eller veldig fortvilet. Kunnskap er imidlertid ikke nok. Vi som er voksne, enten vi er foreldre eller foresatte, lærere eller andre fagpersoner, må også kjenne oss selv og våre egne reaksjoner. Hvordan tolke barnets atferd, hvordan tilpasse egne reaksjoner og samhandle klokt? Dette er relasjonskompetanse. Det kan trenes og utvikles gjennom hele livet, Oppmerksomt nærvær er hensiktsmessig tilnærming. De samme øvelsene og holdningene er verdifulle også for å trygge indre sårede barn, for de av oss som trenger det.

Vi er alle født med potensialet for relasjonskompetanse, og det kan heldigvis trenes og utvikles gjennom hele livet. Det er snakk om egenskaper, evner, kunnskaper og holdninger som etablerer, utvikler, vedlikeholder og reparerer relasjoner mellom mennesker. Det handler om å være oppmerksom og tilstede, i kontakt med seg selv og med andre, kunne samle seg og håndtere egne tanker, følelser og reaksjoner, være hjelpsom og empatisk, samarbeide og bidra til fellesskapet. Gjennom trygge relasjoner utvikles potensialet til evner som gir kvalitet til våre liv og til fellesskapet.

Oslo 12.november 2019,

Anne Sælebakke