Nyheter

27.03.2020

Arvid Hammerstad er hobbyfotograf, psykolog og mindfulness-lærer. I denne kronikken deler han noen tanker om det å fotografere med et oppmerksomt nærvær og en fotografiøvelse for å forsøke og fange våren på film. 

20.03.2020

"Livet er nå snudd litt «opp ned» for oss alle på grunn av et nytt virus som heter Korona. Den trygge hverdagen vi hadde med forutsigbarhet, faste rutiner og holdepunkter er nå forandret, og vi må vi lage nye rammer og planer for å få jobb, familieliv og økonomi til å fungere sånn noenlunde i perioden vi nå er i". Hilde Brovold deler sine tanker om dette i denne kronikken. 

16.03.2020

"En enkel ting som håndvask minner meg så sterkt på livets grunnvilkår: sårbarhet, dødelighet, feilbarhet og vår avhengighet av andre", skriver Oddbjørg Erla Jonsdottir i denne kronikken. 

06.03.2020

Maureen Cooper skriver i denne kronikken om hvordan forventninger til andres emosjonelle støtte kan påvirke våre følelser.

06.03.2020

Stille dagen + Årsmøte i Mindfulness Norge arrangeres 14.mars 2020 er AVLYST pga. smittefare. 

Stille dagen + Årsmøte i Mindfulness Norge arrangeres 14.mars 2020 (AVLYST pga. smittefare)

Stille dagen + Årsmøte i Mindfulness Norge arrangeres 14.mars 2020 er AVLYST pga. smittefare. 

2020-03-06
Renate Scholz

Innkalling til årsmøte 2020 i Mindfulness Norge  (AVLYST)

Lørdag 14. mars 2020 avholdes årsmøte i Mindfulness Norge. Møtet holdes i Vestre Aker menighetshus, Ullevålsveien 117, Oslo fra kl. 1530 - 1700.

Saksorden:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Navneopprop, antall stemmeberettigede
  3. Valg av møteleder, referent, to til stemmetelling og to til å underskrive protokoll
  4. Styrets årsmelding 2019
  5. Regnskap 2019
  6. Budsjett 2020
  7. Innkomne saker: Forslag til å heve medlemskontingenten til kr. 375,- pr år
  8. Valg

Vel møtt!

Styret

Vedlegg (sendt til våre medlemmer per e-post)
Styrets årsmelding for 2019
Regnskap for 2019 + Budsjett for 2020 (samme dokument)
Innstilling fra valgkomitéen

 

Stille dag

I forkant av årsmøtet arrangerer Mindfulness Norge Stilledag. Stilledagen finner sted i Vestre Aker menighetshus fra kl. 1000-1500. Dagen ledes av medlemmer fra styret i Mindfulness Norge, og Michael de Vibe kommer for å lede en refleksjon med oss. 

Alle medlemmer er hjertelig velkommen til å delta – vi håper å se deg der!

Pris: kr 250,- (For Stille dagen). 
Ta med deg en god matpakke og det du trenger av puter, matter og pledd. Vi stiller med kaffe, te, frukt og nøtter.
Det er ikke rullestoltilgang og for dere det eventuelt er aktuelt for så ber vi at dere tar kontakt for å få løst dette praktisk. Det er parkering like ved lokalet. 
Avmeldingsgebyr uansett årsak kr 200,-
Påmelding skjer via Mindfulness Norge sin nettside (Påmelding under fanen "Arrangementer")