Nyheter

10.09.2020

Årets Mindfulnesskonferanse blir digital via Zoom og går av stabelen 20.- 24.oktober 2020. Konferansen har tittelen "Humanity at the Crossroads? - Contemplative Practice & AI / Modern Technologies. 

20.08.2020

Hovedårsaken til dette brevet er å fortelle dere alle en gladnyhet.  Vi har jo nå i mer enn 2 år planlagt årets jubileumskonferanse (10 år) i Mindfulness Norge, men så kom det lille usynlige Covid19 viruset og satte en stopper for konferansen slik vi hadde planlagt den. Men vi gir oss ikke, og har nå greid å lage en online konferanse med de samme foredragsholderne.

02.07.2020

I dette medlemsbrevet gir Tor Magne Handeland oss en oppdatering på situasjonen for Mindfulness Norge sine arrangementer i 2020. Han skriver også om at man kan finne kontemplative tradisjoner og røtter i den nære Østen der læresetningen, "Sitt i din celle, og den vil lære deg alt", kan tjene til inspirasjon i disse tider. 

07.05.2020

Årsmøte i Mindfulness Norge arrangeres torsdag 4.juni 2020 online via video-overføringsverktøyet Zoom. 

21.04.2020

Samtidig med at lærere og pædagoger skal overholde strenge hygiejnekrav, og have stor opfindsomhed for at få hverdagen til rent praktisk at fungere, så skal de også have ekstra opmærksomhed på børnenes psykiske velbefindende. Det kræver både pædagogiske og almenmenneskelige ressourcer.

Årsmøte i Mindfulness Norge arrangeres 4.juni 2020 online via Zoom

Årsmøte i Mindfulness Norge arrangeres torsdag 4.juni 2020 online via video-overføringsverktøyet Zoom. 

2020-05-07
Renate Scholz

Innkalling til årsmøte 2020 i Mindfulness Norge 

Torsdag 4. juni 2020 avholdes årsmøte i Mindfulness Norge. Møtet holdes online via video-overføringsprogrammet Zoom. Meld deg på innen utgangen av mandag 1.juni. Påmelding finner du under fanen "Arrangementer". Dagen etter vil du få tilsendt instruksjoner for hvordan du kan logge deg på (gratis) og delta på årsmøtet. 

Saksorden:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Navneopprop, antall stemmeberettigede
  3. Valg av møteleder, referent, to til stemmetelling og to til å underskrive protokoll
  4. Styrets årsmelding 2019
  5. Regnskap 2019
  6. Budsjett 2020
  7. Innkomne saker: Forslag til å heve medlemskontingenten til kr. 375,- pr år
  8. Valg

Vel møtt!

Styret

Vedlegg:
Styrets årsmelding for 2019
Regnskap for 2019 + Budsjett for 2020 (samme dokument)
Innstilling fra valgkomitéen