Nyheter

23.08.2021

Neste online-meditasjon er 14.oktober. Du finner mer informasjon om de månedlige meditasjonene og påmelding her. 

27.06.2021

Mindfulness Norge har etter initiativ fra Anne Sælebakke gleden av å invitere til en online nettverksgruppe for deg som er interessert i oppmerksomt nærvær i arbeidet med barn og unge, enten du jobber innen helse, skole eller barnehage. Høstens samlinger foregår 29.september og 24.november.

21.06.2021

"Å møte barn med tillit, nysgjerrighet og kunnskap er det viktigste verktøyet vi har i jobben i barnehagen", skriver Hilde Vrangsagen, som i denne kronikken forteller om arbeid med oppmerksomt nærvær i Lia barnehage. 

22.04.2021

Onsdag 09.06.2021 kl. 18-1930 avholdes årsmøte i Mindfulness Norge digitalt over Zoom.

Innkalling til årsmøte 2021 i Mindfulness Norge

Onsdag 09.06.2021 kl. 18-1930 avholdes årsmøte i Mindfulness Norge digitalt over Zoom.

2021-04-22
Tor Magne Handeland

Innkalling til årsmøte 2021 i Mindfulness Norge 

Onsdag 09.06.2021 kl. 18-1930 avholdes årsmøte i Mindfulness Norge digitalt over Zoom.

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
2. Navneopprop, antall stemmeberettigede.
3. Valg av møteleder, referent, to til stemmetelling og to til å underskrive protokoll.
4. Styrets årsmelding 2020.
5. Regnskap 2020.
6. Budsjett 2021.
7. Innkomne saker: 
a) Det er kommet forslag fra styret om å øke medlemskontingenten til kr. 375,-
b) Det er kommet forslag fra styret om å finne ny regnskapsfører
8. Valg

Påmelding til årsmøte er gratis og gjøres på nettsiden til Mindfulness Norge under "Arrangementer". 
Logg deg inn som medlem og meld deg på. 
Påmeldingsfrist tirsdag 8.juni klokken 17.00. 
Link til Zoom-møte sendes ut dagen i forveien. 

 

Vel møtt!
Styret