Nyheter

16.05.2021

Neste online-meditasjon er 20.mai Du finner mer informasjon om de månedelige meditasjonene og påmelding her. 

22.04.2021

Onsdag 09.06.2021 kl. 18-1930 avholdes årsmøte i Mindfulness Norge digitalt over Zoom.

13.04.2021

Høstens mindfulnesskonferanse med tittelen «Humanity at the crossroads? Contemplative Practice and AI/ Modern Technologies» ble vel gjennomført i oktober 2020. 

25.03.2021

Vi er alle i situasjoner der vi skal veilede andre, enten det er våre barn, våre kollegaer eller klienter i jobbsammenheng. Uavhengig av hvilken veiledningsmetode vi bruker, vil kvaliteten på veiledningen være avhengig av kvaliteten på møtet og relasjonen som skapes i det møtet. Veilederen må derfor kjenne seg selv, og trening i nærvær er en vei til dette. 

09.03.2021

Mindfulness Norge har etter initiativ fra Anne Sælebakke gleden av å invitere til en online nettverksgruppe for deg som er interessert i oppmerksomt nærvær i arbeidet med barn og unge, enten du jobber innen helse, skole eller barnehage. Hensikten er faglig påfyll og deling av erfaringer. Andre samling vil finne sted torsdag 22.april kl. 18.00-20.00.

Analoge vesener i en digital fremtid

Høstens mindfulnesskonferanse med tittelen «Humanity at the crossroads? Contemplative Practice and AI/ Modern Technologies» ble vel gjennomført i oktober 2020. 

2021-04-13
Cathrine H. Sasson og Kevin Reeder

Konferansen fokuserte på tre essensielle temaer, behov og muligheter ved det å være menneske, teknologiens essens og muligheter, og forholdet mellom mennesket og teknologi. 

Konferansen åpnet med et hovedforedrag av Dr. Jon- Kabat Zinn som snakket om «Mindfulness as a Way of Being on this Planet: Realising and Embodying our Analog Nature before Losing it to Artificial Super Intelligence». Han oppmuntret forsamlingen til ikke å forlate skjønnheten i vårt analoge vesen: “At quantum level our analogue being is an entire galaxy and it is totally interconnected”

AI for Good 
Neste foreleser var Kimberley Lein Mathiesen fra Microsoft Norge som snakket om «Artificial Intelligence and the World - Amplifying Human Ingenuity». Hun beskrev Microsofts AI for Good programmet som støtter forskere, ideelle organisasjoner og organisasjoner som bruker teknologi og AI til å forbedre verden.

AI ekspert Silvija Seres fulgte opp med et foredrag om «Algorithms: Tools or Masters of Tomorrow’s World?” Hun hadde forkastet troen på at algoritmer vil redde verden og sa "Vi beveger oss i høy hastighet uten kompass eller kart!" Som en ‘teknoopportunist’, snarere enn teknooptimist, ser Silvjia for seg at "Den store muligheten ligger i å bruke teknologien til å definere og omdefinere oss som mennesker."

Servants or masters?
Avslutningsvis på dag 1 snakket Jeremy Hunter, Director of the Executive Mind Leadership Institute, om «Facing the Unknown: Leading in the Age of AI». 
Han stilte spørsmålet, "eksisterer samfunnet i dag for å tjene næringslivet?" og foreslo at "AI trenger mindfulness, da vi ikke vet hvordan den tar beslutninger, og det gjør heller ikke den!"

 

Dag 2 ble åpnet opp av humanist og forfatter Dag Hareide som snakket om «Man between Nature and Technology. What is necessary for our Survival?» Han beskrev den sterke innflytelsen IT og bioteknologi har på menneskeheten og hvordan de fem store teknologiselskapene har samlet den største formuen i historien.  

Professor i filosofi Jonna Bornemark foreleste om «Being Human in Times of AI». Hun beskrev hvordan vår frykt for ikke å vite har nådd sitt topp-punkt. Jonna mener det er nødvendig med et perspektivskifte som betrakter forandring som en del av sin livsoppgave og som noe som alltid vil være en del av vårt erfaringsgrunnlag.

Berørt av livet 
Elena Antonova, Senior Lecturer in Psychology fra Brunel University, London, foreleste om «What can Neuroscience of Mindfulness Research tell us about Awareness and Consciousness». 
Hun utforsket implikasjonene av maskinlæring og legemliggjort AI, og gikk nærmere inn på konsepter som nevroeksistensialisme og selvbevissthet.

Sist, men ikke minst foreleste Michael de Vibe om «The Power and Promise of Mindfulness in the Digital Age». Ved å bruke Tokurikis Zen Buddhist Ox Herding-historie inviterte han deltakerne til å utforske hvordan man kan røre ved og bli dypt berørt av livet.

I forkant av konferansen var mange av oss samlet til et 3-dagers online mindfulness retreat med den verdensledende mindfulness eksperten, Saki Santorelli. Han brukte diktet The Guest House av Rumi til å utforske hvordan vi kan vende oss mot vår erfaring, og spesielt de ubehagelige erfaringene, som vi har en tendens til å vende oss vekk fra. 

Mindfulness konferansen 2021
Konferansen var et hybrid arrangement hvor deler av arrangementet foregikk online samtidig som norske forelesere, noe publikum og opptak i regi av Fieldwork fant sted på DOGA, Design og Arkitektur, i Oslo. Konferansen ble arrangert av Michael de Vibe, Christian Egge og Anne Sælebakke i samarbeid med Tor Magne Handeland og Cathrine Helgø Sasson fra styret i Mindfulness Norge.

Arrangementet var vellykket med gode tilbakemeldinger fra publikum fra Norge og andre europeiske land. Velkommen tilbake til ny og spennende mindfulness konferanse høsten 2021.

OBS! Det er fremdeles mulig å kjøpe tilgang til de digitale opptakene av konferansen. Dersom du er interessert så kan du sende en e-post til: info@nfon.no

Cathrine Helgø Sasson og Kevin Reeder fra styret i Mindfulness Norge

 

Konferansekomiteen 2020 + et ekstra styremedlem (Kevin Reeder): 

_3RH0763_liten.jpg
Bakerst f.v.: Christian Egge, Michael de Vibe. Midten f.v.: Anne Sælebakke, Tor Magne Handeland, Cathrine Helgø Sasson. Fremst: Kevin Reeder (styremedlem i MN)