Nyheter

28.08.2019

Det er på høy tid å redefinere hva perfeksjonisme er. Perfeksjonisme er evnen til å holde og romme det imperfekte. Alt hører til. Også det som er ubehagelig, det som gikk i stykker, det som jeg ikke er så stolt av.

04.06.2019

Many men are still desperately searching for their masculine identity. You might assume that men don’t need mindfulness, kindness and compassion so much. I fear however that this is not correct.

14.05.2019

Mindfulnesskonferansen 2019 er en konferanse om praktisk bruk av mindfulness i arbeidslivet.
Program, praktisk informasjon og påmelding er klart! 

15.04.2019

As technology becomes better at distracting us, being more conscious of how we use our attention is essential. Here's how you can regain focus and control.

14.03.2019

Michael de Vibe har brukt tid på å sette seg inn i et spennende forskningsarbeid ved Max Planck Institute hvor en har undersøkt nærmere effekten av østlige og vestlige kontemplative øvelser.

Invitasjon til Stille dagen + Årsmøte 2.mars 2019

Dette er en mulighet til å sette av tid til å øve på nærvær i fellesskap med andre, samtidig som vi forblir i stillhet. Styremedlemmer leder øvelser og Michael de Vibe holder en refleksjon om nærværspraksis. Årsmøte avholdes etter Stille dagen.

2019-01-10
mindfulness norge

Vi vil invitere til Stille dagen + Årsmøte i Mindfulness Norge den 2.mars 2019.

Dette er en mulighet til å sette av tid til å øve på nærvær i fellesskap med andre, samtidig som vi forblir i stillhet. Michael de Vibe vil gjøre en refleksjon vedrørende nærværspraksis. Styremedlemmer fra Mindfulness Norge vil lede oss gjennom ulike øvelser. Påmelding her: 
https://www.mindfulnessnorge.no/Arrangementer.html

Praktisk informasjon:
Sted: Vestre Aker meninghetshus
Tidspunkt: 2.mars. 
Stille dagen er fra 10.00-15.00.  
Registrering mellom 09.30-10.00. 
Årsmøte i Mindfulness Norge er fra 15.30-17.00.
Pris: kr 250,- (For Stille dagen). 

Avmeldingsgebyr uansett årsak kr 200,-
Det er ikke rullestoltilgang og for dere det eventuelt er aktuelt for så ber vi at dere tar kontakt for å få løst dette praktisk.

Husk matpakke og utstyr du ønsker å bruke, f.eks. matte, meditasjonspute, pledd.
Mindfulness Norge ordner med vann, kaffe, te, frukt og nøtter. 

Program

Tid

Innhold

09.30 - 10.00

Registrering - Gi beskjed om registrering til påmeldte

10.00 - 10.15

Velkommen og gjennomgang av dagen
Musikalsk innslag 

10.15 - 10.45

Kroppscanning

10.45 - 11.20

Refleksjon over praksis v/Michael de Vibe

11.20 - 11.50

Sittende meditasjon

11.50 - 12.55

Stille lunsj 

12.55 - 13.25

Oppmerksomme bevegelser/yoga

13.25 - 13.50

Gående meditasjon

13.50 - 14.00

Pause

14.00 - 14.30

Vennlighets-meditasjon

14.30 - 15.00

Dikt opplesing
Deling og avslutning

 

 

Innkalling til årsmøte i Mindfulness Norge 2019

Tid: 2. mars 2019 kl. 1530-1700 (Etter Stille dag - se eget arrangement)
Sted: Vestre Aker menighetshus

Saksliste

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Navneopprop, antall stemmeberettigede
  3. Valg av møteleder, referent, to til stemmetelling og to til å underskrive protokoll
  4. Styrets årsmelding 2018
  5. Regnskap 2018
  6. Budsjett 2019
  7. Innkomne saker: Det er pr 25.02.19 ikke kommet inn saker.
  8. Valg

Vedlegg: 

- Styrets årsmelding 2018.

- Regnskap 2018 og budsjett for 2019

- Valg av nytt styre 2019: Innstilling fra valgkomiteen.

- Innkalling til årsmøte 2019.

Vel møtt!

Styret