Nyheter

07.05.2020

Årsmøte i Mindfulness Norge arrangeres torsdag 4.juni 2020 online via video-overføringsverktøyet Zoom. 

21.04.2020

Samtidig med at lærere og pædagoger skal overholde strenge hygiejnekrav, og have stor opfindsomhed for at få hverdagen til rent praktisk at fungere, så skal de også have ekstra opmærksomhed på børnenes psykiske velbefindende. Det kræver både pædagogiske og almenmenneskelige ressourcer.

27.03.2020

Arvid Hammerstad er hobbyfotograf, psykolog og mindfulness-lærer. I denne kronikken deler han noen tanker om det å fotografere med et oppmerksomt nærvær og en fotografiøvelse for å forsøke og fange våren på film. 

20.03.2020

"Livet er nå snudd litt «opp ned» for oss alle på grunn av et nytt virus som heter Korona. Den trygge hverdagen vi hadde med forutsigbarhet, faste rutiner og holdepunkter er nå forandret, og vi må vi lage nye rammer og planer for å få jobb, familieliv og økonomi til å fungere sånn noenlunde i perioden vi nå er i". Hilde Brovold deler sine tanker om dette i denne kronikken. 

16.03.2020

"En enkel ting som håndvask minner meg så sterkt på livets grunnvilkår: sårbarhet, dødelighet, feilbarhet og vår avhengighet av andre", skriver Oddbjørg Erla Jonsdottir i denne kronikken. 

Invitasjon til Stille dagen + Årsmøte 2.mars 2019

Dette er en mulighet til å sette av tid til å øve på nærvær i fellesskap med andre, samtidig som vi forblir i stillhet. Styremedlemmer leder øvelser og Michael de Vibe holder en refleksjon om nærværspraksis. Årsmøte avholdes etter Stille dagen.

2019-01-10
mindfulness norge

Vi vil invitere til Stille dagen + Årsmøte i Mindfulness Norge den 2.mars 2019.

Dette er en mulighet til å sette av tid til å øve på nærvær i fellesskap med andre, samtidig som vi forblir i stillhet. Michael de Vibe vil gjøre en refleksjon vedrørende nærværspraksis. Styremedlemmer fra Mindfulness Norge vil lede oss gjennom ulike øvelser. Påmelding her: 
https://www.mindfulnessnorge.no/Arrangementer.html

Praktisk informasjon:
Sted: Vestre Aker meninghetshus
Tidspunkt: 2.mars. 
Stille dagen er fra 10.00-15.00.  
Registrering mellom 09.30-10.00. 
Årsmøte i Mindfulness Norge er fra 15.30-17.00.
Pris: kr 250,- (For Stille dagen). 

Avmeldingsgebyr uansett årsak kr 200,-
Det er ikke rullestoltilgang og for dere det eventuelt er aktuelt for så ber vi at dere tar kontakt for å få løst dette praktisk.

Husk matpakke og utstyr du ønsker å bruke, f.eks. matte, meditasjonspute, pledd.
Mindfulness Norge ordner med vann, kaffe, te, frukt og nøtter. 

Program

Tid

Innhold

09.30 - 10.00

Registrering - Gi beskjed om registrering til påmeldte

10.00 - 10.15

Velkommen og gjennomgang av dagen
Musikalsk innslag 

10.15 - 10.45

Kroppscanning

10.45 - 11.20

Refleksjon over praksis v/Michael de Vibe

11.20 - 11.50

Sittende meditasjon

11.50 - 12.55

Stille lunsj 

12.55 - 13.25

Oppmerksomme bevegelser/yoga

13.25 - 13.50

Gående meditasjon

13.50 - 14.00

Pause

14.00 - 14.30

Vennlighets-meditasjon

14.30 - 15.00

Dikt opplesing
Deling og avslutning

 

 

Innkalling til årsmøte i Mindfulness Norge 2019

Tid: 2. mars 2019 kl. 1530-1700 (Etter Stille dag - se eget arrangement)
Sted: Vestre Aker menighetshus

Saksliste

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Navneopprop, antall stemmeberettigede
  3. Valg av møteleder, referent, to til stemmetelling og to til å underskrive protokoll
  4. Styrets årsmelding 2018
  5. Regnskap 2018
  6. Budsjett 2019
  7. Innkomne saker: Det er pr 25.02.19 ikke kommet inn saker.
  8. Valg

Vedlegg: 

- Styrets årsmelding 2018.

- Regnskap 2018 og budsjett for 2019

- Valg av nytt styre 2019: Innstilling fra valgkomiteen.

- Innkalling til årsmøte 2019.

Vel møtt!

Styret