Nyheter

10.01.2019

Dette er en mulighet til å sette av tid til å øve på nærvær i fellesskap med andre, samtidig som vi forblir i stillhet. Styremedlemmer leder øvelser og Michael de Vibe holder en refleksjon om nærværspraksis. Årsmøte avholdes etter Stille dagen.

02.01.2019

Vi har lagt ut informasjon om stille retretter som arrangeres for våre medlemmer i 2019. Påmeldingen starter fredag 4.januar klokken 09.00. Klikk deg inn på "Arrangementer" for mer informasjon.

02.01.2019

Vi har lagt ut presentasjoner som er godkjent for publisering til individuell bruk etter Mindfulnesskonferansen 2018. 

20.12.2018

Tor Magne Handeland (leder av Mindfulness Norge) undrer seg over julens magiske kraft og virkning på oss i denne julehilsenen. 

29.11.2018

Refleksjoner rundt selvmedfølelse holdt på Stilledagen den 25. oktober i forbindelse med Mindfulnesskonferansen 2018.

Invitasjon til Stille dagen + Årsmøte 2.mars 2019

Dette er en mulighet til å sette av tid til å øve på nærvær i fellesskap med andre, samtidig som vi forblir i stillhet. Styremedlemmer leder øvelser og Michael de Vibe holder en refleksjon om nærværspraksis. Årsmøte avholdes etter Stille dagen.

2019-01-10
mindfulness norge

Vi vil invitere til Stille dagen + Årsmøte i Mindfulness Norge den 2.mars 2019.

Dette er en mulighet til å sette av tid til å øve på nærvær i fellesskap med andre, samtidig som vi forblir i stillhet. Michael de Vibe vil gjøre en refleksjon vedrørende nærværspraksis. Styremedlemmer fra Mindfulness Norge vil lede oss gjennom ulike øvelser. Påmelding her: 
https://www.mindfulnessnorge.no/Arrangementer.html

Praktisk informasjon:
Sted: Vestre Aker meninghetshus
Tidspunkt: 2.mars. 
Stille dagen er fra 10.00-15.00.  
Registrering mellom 09.30-10.00. 
Årsmøte i Mindfulness Norge er fra 15.30-17.00.
Pris: kr 250,- (For Stille dagen). 

Avmeldingsgebyr uansett årsak kr 200,-
Det er ikke rullestoltilgang og for dere det eventuelt er aktuelt for så ber vi at dere tar kontakt for å få løst dette praktisk.
Mindfulness Norge stiller med pulverkaffe, te av ulike typer, vann, frukt, grønt og nøtter. 

Ta med matpakke.

Ta med det du ønsker å bruke, f.eks. matte, meditasjonspute og pledd.

 

Innkalling til årsmøte i Mindfulness Norge 2019

Tid: 2. mars 2019 kl. 1530-1700 (Etter Stille dag - se eget arrangement)
Sted: Vestre Aker menighetshus

Saksliste

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Navneopprop, antall stemmeberettigede
  3. Valg av møteleder, referent, to til stemmetelling og to til å underskrive protokoll
  4. Styrets årsmelding 2018
  5. Regnskap 2018
  6. Budsjett 2019
  7. Innkomne saker.
  8. Valg

Vel møtt!
Styret