Nyheter

Onsdag 09.06.2021 kl. 18-1930 avholdes årsmøte i Mindfulness Norge digitalt over Zoom.

22.04.2021
- Tor Magne Handeland

Høstens mindfulnesskonferanse med tittelen «Humanity at the crossroads? Contemplative Practice and AI/ Modern Technologies» ble vel gjennomført i oktober 2020. 

13.04.2021
- Cathrine H. Sasson og Kevin Reeder

Vi er alle i situasjoner der vi skal veilede andre, enten det er våre barn, våre kollegaer eller klienter i jobbsammenheng. Uavhengig av hvilken veiledningsmetode vi bruker, vil kvaliteten på veiledningen være avhengig av kvaliteten på møtet og relasjonen som skapes i det møtet. Veilederen må derfor kjenne seg selv, og trening i nærvær er en vei til dette. 

25.03.2021
- Michael de Vibe

Tor Magne Handeland (Leder av Mindfulness Norge) har skrevet en refleksjon rundt en av vår tids mangelsykdommer - dybdemangel i denne julehilsenen. Han avslører også noen spennende planer for foreningen i 2021. 

29.12.2020
- Tor Magne Handeland