Empathy and Compassion in Society Conference 2016

Konferansen er i år et samarbeid med Tensin Gyatso institutt, som de siste årene har arrangert årlige konferanser i USA og London om empati og medfølelse. Les mer om Mindfulnesskonferansen 2016 og se programmet

2016-08-24
Admiin

Konferansen er i år et samarbeid med Tensin Gyatso institutt, som de siste årene har arrangert årlige konferanser i USA og London om empati og medfølelse. Konferansen vil ha hovedfokus på empati og medfølelse, og belyse sammenhengen mellom mindfulness og empati og medfølelse både for den enkelte og innenfor ulike samfunnsområder. På hvilken måte kan et særskilt fokus på empati og medfølelse berike den impulsen mindfulness representerer i dag?

I år vil konferansen i hovedsak være på engelsk, fordi vi har vært så heldige å få mange av de ledende personene innenfor dette feltet til å komme til årets konferanse. Det vil bli plenumsforedrag med mulighet for fordypning i parallelle sesjoner. Noen av parallellsesjonene vil være på norsk. Som pre-konferanse arrangeres torsdag 13. oktober Mindfulness Norges årlige Nærværsdag, som er en anledning til mindfulness-praksis i stillhet med veiledning fra erfarne lærere fra Mindfulness Norge. I tillegg vil det på ettermiddagen den 13. oktober bli arrangert en ungdomskonferanse om empati og medfølelse for 10 inviterte klasser fra videregående- og folkehøg-skoler. De vil der få møte mange av foredragsholderne på hovedkonferansen og hensikten er å inspirere dem ift temaene som konferansen tar opp. 

For program:
Mindfulnesskonferansen 2016 program
 (sist oppdatert 12.oktober 2016)

Praktisk informasjon og prisoversikt: 
KLIKK HER for praktisk informasjon og prisoversikt (sist oppdatert 6.september 2016)

Påmelding:
KLIKK HER for å gå direkte til påmeldingsskjema