Årsmøte i Mindfulness Norge arrangeres 4.juni 2020 online via Zoom

Årsmøte i Mindfulness Norge arrangeres torsdag 4.juni 2020 online via video-overføringsverktøyet Zoom. 

2020-05-07
Renate Scholz

Innkalling til årsmøte 2020 i Mindfulness Norge 

Torsdag 4. juni 2020 avholdes årsmøte i Mindfulness Norge. Møtet holdes online via video-overføringsprogrammet Zoom. Meld deg på innen utgangen av mandag 1.juni. Påmelding finner du under fanen "Arrangementer". Dagen etter vil du få tilsendt instruksjoner for hvordan du kan logge deg på (gratis) og delta på årsmøtet. 

Saksorden:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Navneopprop, antall stemmeberettigede
  3. Valg av møteleder, referent, to til stemmetelling og to til å underskrive protokoll
  4. Styrets årsmelding 2019
  5. Regnskap 2019
  6. Budsjett 2020
  7. Innkomne saker: Forslag til å heve medlemskontingenten til kr. 375,- pr år
  8. Valg

Vel møtt!

Styret

Vedlegg:
Styrets årsmelding for 2019
Regnskap for 2019 + Budsjett for 2020 (samme dokument)
Innstilling fra valgkomitéen