Mindfulnesskonferansen 20. - 24.oktober 2020 - Humanity at the Crossroads? (OBS! DIGITAL KONFERANSE)

Årets Mindfulnesskonferanse blir digital via Zoom og går av stabelen 20.- 24.oktober 2020. Konferansen har tittelen "Humanity at the Crossroads? - Contemplative Practice & AI / Modern Technologies. 

2020-09-10
Mindfulness Norge

Mindfulnesskonferansen 2020: HUMANITY AT THE CROSSROADS? Contemplative Practice & AI / Modern Technologies.
Prekonferanse 20. til 22. oktober og konferanse 23.til 24. oktober via Zoom. 

Det er med glede Mindfulness Norge inviterer til årets konferanse –  med et høyaktuelt tema for alle samfunnssektorer. Årets konferanse blir en digital jubileumskonferanse. Foreningen ble etablert for 10 år siden. Det er også 10 år siden prof. Jon Kabat-Zinn ble utnevnt til æresmedlem i foreningen, og vi er glade for at han blir en av mange svært kompetente foredragsholdere. I forkant av konferansen har vi også gleden av å invitere til en 3 dagers prekonferanse med prof. Saki Santorelli, mangeårig leder for Center for Mindfulness i USA. 

Se detaljert program med presentasjoner av foredragsholderne på: 
https://www.mindfulnesskonferansen.no