Kronikk: Flere lag i mindfulness

Etter mange års meditativ praksis og etter å ha publisert flere bøker om det å bli oppmerksom på sitt indre liv, har Kristin Flood ofte reflektert over hvorfor mindfulness har hatt så stor betydning for henne. I denne kronikken deler hun noen av tankene.

2020-02-07
Kristin Flood

Av Kristin Flood, forfatter, journalist, kursleder.

Etter mange års meditativ praksis og etter å ha publisert flere bøker om det å bli oppmerksom på sitt indre liv, har jeg ofte reflektert over hvorfor mindfulness har hatt så stor betydning for meg. Det mest givende har uten tvil vært kombinasjonen av mental trening og et dypere arbeid med bevisstheten. 13 års arbeid med metodene i Diamond Approach ga meg en bredere forståelse av hvordan vi ved å investere i mindfulness kan løfte fram våre fineste kvaliteter og bli bedre i stand til å uttrykke det i oss som er autentisk og naturlig.

Hvor mye tid og penger den enkelte ønsker å bruke på sin egen mindfulness prosess er imidlertid et svært personlig og intimt valg. Vi har ulike intensjoner, mål og dragninger. Noen føler behov for å øve konsentrasjon for å roe ned et urolig sinn og være mer rustet til å stå imot indre og ytre distraksjoner. Mindfulness er i slike tilfeller en konkret fokustrening som oppøver sinnet til å være mer målrettet. Intensjonen kan være å oppnå noe spesifikt eller bruke ressursene vi har mer effektivt. Men en regelmessig investering i meditasjon kan også være drevet av en nysgjerrighet som angår det å forstå seg selv bedre. Hvorfor velger jeg slik jeg gjør? Hvorfor saboterer jeg meg selv til stadighet? Disse og andre spørsmål åpner for et annet nivå av mindfulness, som i tillegg til å trene sinnet til konsentrasjon, også innebærer utforskningen av ens egen psyke. For eksempel kan vi ved å lære å observere oss selv, både i meditasjonen og i hverdagen, begynne å legge merke til våre reaksjonsmønstre. VI kan registrere det som trigger oss, reflektere og være nysgjerrig på forskjellen mellom å reagere og respondere. Men det er ikke alltid lett å se seg selv tydeligere på egen hånd. Derfor kan det være fruktbart å jobbe med mindfulness i en gruppe, slik jeg gjorde i Diamond Approach, eller med individuell veiledning. 

Når vi lærer å kjenne oss selv bedre, uten å dømme eller kritisere – slik mindfulness minner oss om – begynner anspente deler av oss å slappe av. Vi får ny innsikt om vår egen adferd og kan etterhvert navigere gjennom hverdagen på en annen måte enn før. I avspenningen skjer dessuten en endring av bevisstheten. Det som er anspent slipper taket og vi får tilgang til noe nytt som vi ikke kjente fra før - nye ressurser, ny energi. 

Selvinnsikten har vært et verdifullt resultat av min egen mindfulness investering - som fortsatt gir ny lærdom, selv etter mange års praksis. Men jeg har også erfart at mindfulness åpner dypere lag. I arbeidet med bevisstheten kan vi komme i berøring med et åndelig nivå i virkeligheten. Mindfulness og selvutforskning berører i sin dypeste essens det åndelige i mennesket, helt uavhengig om man føler tilhørighet til en religion eller ei. Og selv om Jon Kabat-Zinn begynte sin meditasjonpraksis i følge buddhistiske metoder, leder ikke mindfulness nødvendigvis til buddhismen. Snarere kan mindfulness bidra til en generell åpenhet overfor en ordløs dimensjon i tilværelsen. En regelmessig praksis kan også føre til en dypere erfaring av og bevissthet omkring åndelige kvaliteter som hengivenhet, ydmykhet, medfølelse, nåde. At min egen mindfulness praksis skulle bringe meg i berøring med slike kvaliteter hadde jeg ingen anelse om da jeg begynte å meditere regelmessig på 1980-tallet. Jeg jobbet som forskningsjournalist i Aftenposten, var svært rasjonell og uinteressert i åndelige spørsmål. Til tider hadde jeg en sterk motstand mot institusjonelle religioner. Å oppdage at jeg kunne erfare noe i meg selv som jeg gjenkjente som åndelige eller sjelelige kvaliteter, var en overraskelse. 

Berøringen med det åndelige kan kalles en hjertedannelse, som gir seg utslag i en åpen, respektfull og omsorgsfull holdning overfor en selv og ens medmennesker. Slik jeg har registrert det, har mindfulness evnen til å rense og klargjøre nye rom i oss, slik at det kan bli bedre plass for andre. Vi blir i stand til å romme andre mennesker på en ny måte. Det oppstår en naturlig og uanstrengt medfølelse, som er rettet både innover mot oss selv og utover mot andre. Også derfor er det å praktisere mindfulness og dermed rydde plass for åndelige kvaliteter er noe av det beste vi, i dagens urolige samfunn, kan investere våre krefter i.