Sitt i din celle, og den vil lære deg alt! - Medlemsbrev juli 2020

I dette medlemsbrevet gir Tor Magne Handeland oss en oppdatering på situasjonen for Mindfulness Norge sine arrangementer i 2020. Han skriver også om at man kan finne kontemplative tradisjoner og røtter i den nære Østen der læresetningen, "Sitt i din celle, og den vil lære deg alt", kan tjene til inspirasjon i disse tider. 

2020-07-02
Tor Magne Handeland

Vi trenger ikke alltid å vende blikket mot øst-asiatiske kontemplative tradisjoner for å finne røtter og inspirasjon til vår nærværspraksis. I det tredje, fjerde og femte århundre oppstod det en spontan bevegelse av kvinner og menn som slo seg ned i Egypts og Syrias ørken. Den er kjent under navnet Ørkenvisdommen, eller Ørkenfedrene og Ørkenmødrene. Noen av dem levde som eneboere, noen slo seg ned i kommuniteter, mens andre valgte en mellomløsning. Vi vet ikke helt hvorfor denne bevegelsen startet, men ofte blir den sett på som en protestbevegelse mot et korrupt samfunn og at den kristne tro ble institusjonalisert og gjort til statsreligion av keiser Konstantin i år 313. Denne forklaringen stemmer nok bare delvis. En reaksjon kan kanskje drive deg ut i ørkenen, men den får deg ikke til å bli der. Den dypeste motivasjon var nok en søken etter å finne svaret på hva det er som skiller oss fra den dypeste virkelighet og etablere en praksis som leder til den dypeste transformasjon. I århundrer ble Ørkentradisjonen lite verdsatt, oversett og glemt. Disse kvinnene og mennene ble ofte omtalt som en gjeng med selvpinere og kroppshatere som bedrev en ekstrem form for askese. Som eksempel trakk en gjerne frem Simeon Stylitten, som levde på toppen av en søyle i over tretti år. Dette er likevel et forvrengt bilde av denne bevegelsen. Det var mystikeren og trappistmunken, Thomas Merton, som bidro til at vi fikk et fornyet kjennskap til Ørkentradisjonen, og som sørget å tilgjengeliggjøre dens erfaringer og gjøre dem brukervennlige. Han hadde fordypet seg i buddhismen i flere år, spesielt zen-buddhismen, og han så at her var det mange likhetstrekk. Gjennom sine buddhistiske briller så han at Ørkentradisjonen var en slags visdomsskole hvor en hadde forpliktet seg på en vei som ledet til total forvandling.   

 

«Sitt i din celle og den vil lære deg alt!» Dette er den enstemmige og grunnleggende visdommen fra Ørkentradisjonen, og jeg tror den har noe fundamentalt viktig å lære oss. Samtidig som vår kultur har en tendens til å prioritere stimulering og endeløs konsumerisme (inkludert konsumerisme rettet mot våre indre liv), hadde Ørkenfedrene og Mødrene en klar fornemmelse av at ekte transformasjon - det vil si vekst som trenger gjennom det egoiske gravitasjonsfeltet og inn til en helt ny indre atmosfære - kun kan nås gjennom en frivillig selvbegrensning, det vil si å akseptere en tilstand av innsnevring som ens viktigste lærer. På denne måten kan vår meditasjonspraksis anses for å være en form for «å sitte i din celle.» Vårt (egoiske) sinn ønsker å vandre over alt, akkumulere nye innsikter og meritter. Meditasjon kutter tvers igjennom denne sentrifugale kvaliteten som sinnet vårt har - trangen til å komme seg bort og vekk, til noe annet, noe mer, større og bedre - og kaller oss tilbake til kun «her» og «nå», til dette øyeblikket. 

 

Flere har sagt at koronatiden er en tid hvor verden har blitt sendt på rommet sitt. Å bli sendt på rommet sitt er en straff og noe en gjør ufrivillig. Kan koronatiden i stedet være en tid hvor vi vender tilbake til vår meditasjonspraksis, med en fornyet forpliktelse til å ta fatt på den, i solidaritet med vår planet og alt liv, som en måte å «sitte i din celle»? Konsekvensene og ringvirkningene av vår praksis er kanskje viktigere enn vi aner. 

 

Pandemien har også gitt konsekvenser for foreningens liv. Arrangementer vi vanligvis har, både i egen regi og i samarbeid med andre, har blitt avlyst. Mindfulness Norge har i år 10-års jubileum, og til høstens konferanse (Humanity at the Crossroads? Contemplative Practice & Artificial Intelligence (AI)/Modern Technologies), hadde vi laget et spennende program og fått tak i mange flotte bidragsytere, blant annet foreningens æresmedlem, Jon Kabat-Zinn. Vi har nå bestemt oss for at konferansen skal omgjøres til en såkalt«online event», og vi jobber iherdig med å opprettholde vårt fantastiske program. Så hold av 23.-24. oktober! Mer informasjon følger. 

 

Ønsker dere alle en riktig god sommer!   

 

Tor Magne Handeland
Mindfulness Norge