Invitasjon til online-nettverksgruppe for deg som er interessert i oppmerksomt nærvær i arbeidet med barn og unge

Mindfulness Norge har etter initiativ fra Anne Sælebakke gleden av å invitere til en online nettverksgruppe for deg som er interessert i oppmerksomt nærvær i arbeidet med barn og unge, enten du jobber innen helse, skole eller barnehage. Hensikten er faglig påfyll og deling av erfaringer. Første samling, den 10.februar, vil være gratis og åpen for alle.

2021-01-07
Anne Sælebakke

Mindfulness Norge har etter initiativ fra Anne Sælebakke gleden av å invitere til en online nettverksgruppe for deg som er interessert i oppmerksomt nærvær i arbeidet med barn og unge, enten du jobber innen helse, skole eller barnehage. Hensikten er faglig påfyll og deling av erfaringer. Vi planlegger i utgangspunktet å holde to samlinger i halvåret. Første samling, den 10.februar, vil være gratis og åpen for alle. Den varer fra kl. 18.00 – 20.00. Det blir fire innslag, hvert på ca 15 minutter, med rom for spørsmål og kommentarer underveis:  

 

1.     Anne Sælebakke vil gi et overblikk over det tverrfaglige og forskningsbaserte fagfeltet Nærvær, empati og relasjonskompetanse. Her inngår oppmerksomt nærvær som trening av fagpersoners relasjonskompetanse og egenomsorg, samt som ledd i barn og unges sosiale og emosjonelle utvikling, dvs. den erfaringsbaserte siden av livsmestring.

2.     Michael de Vibe går gjennom sentral forskning på effekten av å trene nærvær, empati og relasjonskompetanse innen utdanningssektoren.

3.     Nedvin Huskovic vil dele sine erfaringer med Oppmerksomt nærvær og mental styrketrening for elever ved Kvadraturen videregående skole i Kristiansand. Det tilbys som del av kroppsøvingstimene i form av 3 ulike kurs: et dynamisk med konsentrasjonsøvelser og rolige bevegelser, et mer meditativt med stille øvelser og litteratur om emnet, et om håndtering av tanker og følelser. 

4.     Kari Omdal Tveito og kollegar i Vinje kommune deltar i program for folkehelsearbeid med prosjektet Eg er meg og du er deg – livsmeistring og nærværstrening for barn. De ønsker at nærværstrening skal bli en integrert del av oppveksten til barn i Vinje, og vil dele sine erfaringer så langt.  Alle barnehager og skoler i kommunen deltar i prosjektet.

 

 

Dersom du ønsker å melde deg på så kan du melde deg på arrangementet ved å klikke på lenken under og motta Zoom-link med passord før samlingen. Tips gjerne også andre du tror vil ha interesse for dette. 

LINK TIL PÅMELDING:

https://zoom.us/meeting/register/tJAsdeCpqjgqEtG2rBo41DyzS2IVeoyQ3qrB

 

 

Vi håper også en slik samling kan gi påfyll og næring i en krevende tid. 

 

Hjertelig velkommen!

Aktiviteter

11.03.2021
Online-guidet meditasjon med Cathrine Helgø Sasson

18:00 - 19:00

Zoom