Invitasjon til online-nettverksgruppe for deg som er interessert i oppmerksomt nærvær i arbeidet med barn og unge

Mindfulness Norge har etter initiativ fra Anne Sælebakke gleden av å invitere til en online nettverksgruppe for deg som er interessert i oppmerksomt nærvær i arbeidet med barn og unge, enten du jobber innen helse, skole eller barnehage. Neste samling er 24.november. 

2021-11-11
Anne Sælebakke

Høsten 2021 inviterer Mindfulness Norge til to nye nettverkssamlinger for medlemmer som er interesserte i oppmerksomt nærvær i arbeidet med barn og unge. Den første samlingen ble holdt i september og den andre finner sted onsdag 24.november kl. 18-20. Hensikten er faglig påfyll, deling av erfaringer og nettverksbygging. Til våren 2022 vil to nye samlinger finne sted 16.februar og 27.april (påmelding er mulig allerede nå - se kalenderfunksjonen på vår nettside).  NB! Vi vil gjerne ha nye bidrag i 2022. Kanskje du selv sitter med viktige erfaringer eller perspektiv på dette arbeidet som du vil dele med oss andre? Ikke nøl med å ta kontakt i såfal!

24. november kl 18.00-20.00 har vi følgende program: 

Inger Kirstine Hartwig, pedagog og Nina Cecilie Spurkeland, sosionom vil presentere TAVARE, et opplæringsprogram som de har utviklet. TAVARE tilbyr skolepersonell innføring i ON, og opplæring i å ta i bruk ON i skolen. Målet er å øke skolepersonells nærværskompetanse, og å gi veiledning til hvordan de kan bruke denne kompetansen i møte med elevene. De vil formidle tilblivelsen av og innholdet i programmet, samt elevers og læreres erfaringer ved to videregående skoler i Bergen.

Guro Kristin Gjøsdal er høgskolelektor ved Nynorsksenteret, Høgskulen i Volda. Hun vil formidle litt om lesemetoden shared reading og hvilken sammenheng den har med oppmerksomt nærvær. Hun vil også dele med oss hvordan hun lager tverrfaglige undervisningsopplegg i 1. – 7. trinnet basert på nynorsk litteratur, som har oppmerksomt nærvær som perspektiv. Guro er opptatt av estetiske læringsprosesser, interkulturell pedagogikk og læreplanen LK20. Hun er opptatt av kommunikasjon og dialog som brobygger.  

Åshild Bergstøl er virksomhetsleder ved helsestasjonen på Notodden. Hun vil fortelle om prosjektet Roots of Empathy, et empatibyggende program i grunnskolen som Notodden kommune fra 2019 har fått støtte til å prøve ut.  Programmet er utviklet av Mary Gordon og har vunnet mange priser, se: www.rootsofempathy.org. Roots of Empathy er rangert som en av de ledende globale innovasjonene innen opplæring av HundrED.org, flere år på rad!  Åshild vil fortelle mer om dette, hvordan de fikk det i gang på Notodden, erfaringene så langt, og hvordan andre kommuner kan bli med.

 

Eva Høijord Skaug er lektor i idretts- og kroppsøvingsfag og jobber på Greveskogen videregående skole i Tønsberg. Hun vil dele fra sin autoetnografiske masteroppgave som beskriver en lærers opplevelser og erfaringer i interaksjon med elevene hvor læreren bruker følelser som profesjonskunnskap. For å bruke følelser som profesjonskunnskap i det pedagogiske arbeidet er det viktig at læreren er oppmerksom og refleksiv sin egen og elevenes verbale- og nonverbale kommunikasjon. Eva brenner for viktigheten av at vi som lærere skaper en relasjon med elevene preget av empati, sympati, forståelse, tydelighet, ærlighet og trygghet. Fremlegget har som mål å sette søkelyset på følelser som profesjonskunnskap ved å presentere egne opplevelser, samt utfordre deltakerne til å hente frem og se på sine erfaringer knyttet til tematikken.

 

Anne Sælebakke binder det hele sammen. Mellom bidragene er det rom for spørsmål og kommentarer.

 

Slik melder du deg på: 
Klikk deg videre inn på "Påmelding" under "Arrangementer" her på nettsiden til Mindfulness Norge. Du må være medlem av Mindfulness Norge for å melde deg på. Dersom du ikke er medlem så kan du enkelt melde deg inn på nettsiden vår under fanen "Bli medlem" - medlemsskap som tegnes nå vil også være gyldig ut 2022. Arrangementet er gratis for alle medlemmer. 

Påmeldingsfrist dagen før klokken 17.00 (23.november). 

Vi sender ut link til Zoom til påmeldte i forkant av arrangementet. 

 

Tips gjerne også andre du tror vil ha interesse for dette.

 

Hjertelig velkommen!

 

PS. Dersom du har problemer med påmelding kan du sende en e-post til info@nfon.no