Innkalling til årsmøte 2021 i Mindfulness Norge

Onsdag 09.06.2021 kl. 18-1930 avholdes årsmøte i Mindfulness Norge digitalt over Zoom.

2021-04-22
Tor Magne Handeland

Innkalling til årsmøte 2021 i Mindfulness Norge 

Onsdag 09.06.2021 kl. 18-1930 avholdes årsmøte i Mindfulness Norge digitalt over Zoom.

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
2. Navneopprop, antall stemmeberettigede.
3. Valg av møteleder, referent, to til stemmetelling og to til å underskrive protokoll.
4. Styrets årsmelding 2020.
5. Regnskap 2020.
6. Budsjett 2021.
7. Innkomne saker: 
a) Det er kommet forslag fra styret om å øke medlemskontingenten til kr. 375,-
b) Det er kommet forslag fra styret om å finne ny regnskapsfører
8. Valg

Påmelding til årsmøte er gratis og gjøres på nettsiden til Mindfulness Norge under "Arrangementer". 
Logg deg inn som medlem og meld deg på. 
Påmeldingsfrist tirsdag 8.juni klokken 17.00. 
Link til Zoom-møte sendes ut dagen i forveien. 

 

Vel møtt!
Styret

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket