Kronikk: Om arbeid med oppmerksomt nærvær i Lia barnehage.

"Å møte barn med tillit, nysgjerrighet og kunnskap er det viktigste verktøyet vi har i jobben i barnehagen", skriver Hilde Vrangsagen, som i denne kronikken forteller om arbeid med oppmerksomt nærvær i Lia barnehage. 

2021-06-21
Hilde Vrangsagen

«Kom heimatt» sier vi i barnehagen vår.

Det betyr; Kom i møte med deg selv og,- kom i møte med barna. 

Vi snakker mye om tilstedeværende voksne i barnehagen. Voksne som er fokusert og til stede. Det krever også at de er interesserte, åpne og nysgjerrige på det barna kommer med og at de er innstilt på å skape en god relasjon. For å skape dette gode båndet kreves det i tillegg kunnskaper om barn og barns væremåte, hva som er alderstypisk og hva som gjør akkurat deg til deg.

For å evne å møte barna med trygghet, tillit og nysgjerrighet tenker jeg at det er viktig at du også anerkjenner deg selv. At du evner å være trygg, imøtekommende, interessert og nysgjerrig mot deg selv. ..  Hva fornemmer jeg nå…. Hva kjenner jeg i kroppen min ? Registrere hvordan det står til og bruke pusten bevisst for å ta et skritt tilbake, kjenne og anerkjenne hvordan du har det i dette øyeblikket. Sånn er det å være meg akkurat nå, og det er godt nok.

Har du ikke «ryddet» hos deg selv kan dine tanker, dine forestillinger, dine bekymringer og forutinntatthet komme imellom deg og barnet i disse viktige møtene. Du blir stående i veien for deg selv og skygger for møtet med barnet.

De voksne er barnehagens viktigste ressurs for å sikre god kvalitet, derfor er det nødvendig at de voksne blir kjent med og jobber med seg selv for å utvikle seg og fungere godt i samspillet med barna.

Å møte barn med tillit, nysgjerrighet og kunnskap er det viktigste verktøyet vi har i jobben i barnehagen. Vi lever av å skape gode relasjoner, til barn og foreldre. Det er jobben vår å skape trygghet og bånd til andre mennesker, om de er små eller store. Da må vi by på oss selv, stå støtt på egne ben og invitere til kontakt.

Mobil og kaffekopp er noe som hører pausen til, alt som kan komme imellom deg og barnet og skygge for kontakten må lukes bort, for plutselig «er det ingen hjemme».

Hele personalet i Lia barnehage er trent i oppmerksomt nærvær. Alle møter hos oss starter med en oppmerksomhetsøvelse, vi må øve oss, helst hver dag hvis vi skal klare å bringe tilstedeværelse videre til barna.

bilde%201%20kronikk%20bhg.png


For å få tanken og praksisen om oppmerksomt nærvær til å nå inn til alle ansatte har vi satset mye på kompetanseheving. Vi har brukt planleggingsdager med Eldri Steen fra Livsstyrketrening, vi har vært i Danmark med Helle Jensen og Kathinka Gøtzsche fra Børns Livskundskap, og vi har invitert Tor Magne Handeland fra Mindfulness Norge til å holde kurs for oss. Vi har hatt 14 medarbeidere på Videreutdanning på R Bup med Anne Sælebakke og Anne Grete Brandtsæg i «Oppmerksomt nærvær for barn og unge».

Vi har 5 pedagoger som har gått Livsstyrketrening på VID (Diakonhjemmets høyskole).

Flere har tatt ulike kurs i Yogalek for barn. Det har vært viktig for oss at alle ansatte får tilbud om kompetanseheving innen vårt satsingsområde.

Slik kan de «Komme heimatt» og kjenne at der er det godt å være.

Jeg ser inn i øynene dine, ser at du møter blikket mitt, ser meg.

Jeg blir så glad, for da ser jeg at det er noen hjemme. Du er hjemme hos deg og rede til å møte meg.

Dette er grunnen til at jeg begynte med Mindfulness eller oppmerksomt nærvær i barnehagen.

 Jeg ville at barna i barnehagen skulle en oppleve å møte voksne som «var hjemme».
bilde%202%20kronikk%20bhg.png
Vi har filmet en Oppmerksomhetsøvelse, som du kan åpne med QR kode på mobilen din. Den henger på et lite bok hus i Kongsvinger, dette har vi gjort for å invitere alle som kommer dit til en pust i bakken og samtidig synliggjøre arbeidet vårt med oppmerksomt nærvær. På den andre siden av det lille bokhuset kan du bruke andre QR koder og høre eventyrene om Gullhår og De tre bukkene Bruse. Barnehagens motto er «Hver dag et eventyr !»

bilde%203%20kronikk%20bhg.png

Link til Mona Teresa Vandrers oppmerksomhetsøvelse:
https://www.youtube.com/watch?v=xVG35OMvZrA

Ta en pust i bakken og «Kom Heimatt»

Med eventyrlig hilsen,
Hilde Vrangsagen
Daglig leder