Mindfulness i arbeidslivet – nettverkssamling torsdag 17.mars kl 18-20 på zoom

Våren 2022 vil Mindfulness Norge holde første nettverksmøte for medlemmer som er interesserte i oppmerksomt nærvær i arbeidslivet. Første samling vil finne sted torsdag 17.3 kl 18-20 på zoom (påmelding er mulig allerede nå - se kalenderfunksjonen på vår nettside).  

2022-02-23
Merete Blumensaadt

Formidling og praktisering av mindfulness i arbeidshverdagen gjøres på mange forskjellige arbeidsplasser i Norge. Mindfulness Norge ønsker å etablere Nettverk mindfulness i arbeidslivet slik at vi kan dele hva som gjøres med praktisering av mindfulness rundt omkring på arbeidsstedene i de forskjellige delene av landet.
Våren 2022 vil Mindfulness Norge holde første nettverksmøte for medlemmer som er interesserte i oppmerksomt nærvær i arbeidslivet. Første samling vil finne sted torsdag 17.3 kl 18-20 på zoom. 

Denne kvelden vil vi ha innlegg fra tre personer som på forskjellige måter formidler mindfulness på sin arbeidsplass. Den siste halvtimen ønsker vi dialog med dere om hvordan disse møtene kan være, og hvilke temaer dere kunne ønsker å høre om eller ta opp på neste samling.

Slik melder du deg på:
Klikk deg videre inn på "Påmelding" under "Arrangementer" her på nettsiden til Mindfulness Norge. Du må være medlem av Mindfulness Norge for å melde deg på. Dersom du ikke er medlem så kan du enkelt melde deg inn på nettsiden vår under fanen "Bli medlem". Arrangementet er gratis for alle medlemmer.

Påmeldingsfrist dagen før klokken 17.00.
Vi sender ut link til Zoom til påmeldte i forkant av arrangementet.

Tips gjerne også andre du tror vil ha interesse for dette.
Hjertelig velkommen!

PS. Dersom du har problemer med påmelding kan du sende en e-post til info@nfon.no


tormagne_mindfulnessnorge.jpg

Tor Magne Handeland jobber som sykehusprest ved Drammen sykehus og har mange års erfaring med praktisering av mindfulness. Han er sertifisert instruktør i mindfulness fra UCLAs Mindful Awareness Research Center (MARC). I sitt arbeid jobber han med både pasienter, pårørende og ansatte, og han er spesielt opptatt av betydningen av nærvær i relasjonen mellom pasient og helsepersonell. Han tilbyr og holder kontinuerlig kurs i mindfulness for helsepersonell, ledere og dem som jobber innen administrasjon. I tillegg til dette har han foredrag og underviser om mindfulness både i helsevesenet, barnehager, skoler og bedrifter.
I dette innlegget vil han fortelle om sitt arbeid med mindfulness på Drammen sykehus og hva han anser for å være viktige elementer i etableringen av mindfulness på en arbeidsplass.

 

camilla%20skipnes.jpeg

Camilla Skipnes
Camilla er utdannet sykepleier (2001) med videreutdanning i psykisk helsearbeid (2007). Hun har videreutdanning i oppmerksomt nærvær fra NTNU (2015) og er sertifisert MBSR/MBCT-lærer fra NTNU/IMA (2018). De siste 6 årene har hun jobbet med helseavklaring i sosialtjenesten ved Nav Nordstrand. Det siste halvåret har hun jobbet 50% med mindfulness på Nav Nordstrand og 40% i ambulant team i psykisk helsetjeneste. Hun har 14 års erfaring med arbeid innen psykisk helse på sykehus, akutteam og i kommunehelsetjenesten Camilla startet med å praktisere yoga i 2013, og med mindfulness i 2014. Hun holder for tiden på med å utdanne seg til instruktør i Mediyoga. Hun ønsker å bidra til at flest mulig kan få nytte og glede av mindfulness og yoga, og at mindfulness kan bli mer integrert i helse-og sosialtjenesten. På denne samlingen vil Camilla dele hvordan hun på forskjellige måter jobber med mindfulness på Nav Nordstrand.

oddbjorg.jpg

Oddbjørg Erla Jonsdottir vil fortelle om hvordan hun jobber med å integrere mindfulness i sin arbeidshverdag på Akershus universitetssykehus (Ahus). Oddbjørg har Bsc. i fysioterapeut fra Universitetet på Island (1999) og mastergrad i Helsefremmende arbeid fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold (2015). Oddbjørg har jobbet som spesialfysioterapeut ved Ahus siden 2005. Oddbjørg er sertifisert instruktør i Mindfulness fra Scandinavian Center for Awareness via Andries Kroese (2011), sertifisert MBSR – instruktør fra NTNU og IMA (2017) samt har tatt lærerutdannelse Mindful Self-Compassion med Kristin Neff og Christopher Germer via Center for Mindful Self-Compassion(2015). Oddbjørg er opptatt av helsepersonell sin egen helse, samt relasjonen mellom mindfulness og etikk. Oddbjørg har brukt mindfulness i sitt arbeid med blant annet kols-pasienter.Oddbjørg holder foredrag, kurs, seminarer om mindfulness og selvmedfølelse for ansatteved Ahus.