Styret i Mindfulness Norge 2017

På årsmøtet i Mindfulness Norge den 11.mars ble det valgt nytt styre. I denne artikkelen kan du bli bedre kjent med styremedlemmene. 

2017-07-03
Tor Magne Handeland

Tor Magne Handeland - Leder 

tormagne_mindfulnessnorge.jpg

Tor Magne Handeland jobber som sykehusprest ved Drammen sykehus og har mange års erfaring med praktisering av mindfulness. Han er sertifisert instruktør i mindfulness fra UCLAs Mindful Awareness Research Center (MARC).

I sitt arbeid jobber han med både pasienter, pårørende og ansatte, og han er spesielt opptatt av betydningen av nærvær i relasjonen mellom pasient og helsepersonell. Han tilbyr og holder kontinuerlig kurs i mindfulness for helsepersonell, ledere og dem som jobber innen administrasjon. Han holder også kurs i Asker hvor han selv bor. I tillegg til dette har han foredrag og underviser om mindfulness både i helsevesenet, barnehager, skoler og bedrifter.

Tor Magne var også en av initiativtakerne til konferansen «Empathy and Compassion in Society 2016» som ble arrangert i samarbeid med Mindfulness Norge.

E-post: tmhandela@hotmail.com

 

 

 Renate Scholz (nestleder)

renate%20scholz_1.png

Renate er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen og har gjennomført spesialiseringsprogrammet i klinisk samfunnspsykologi gjennom Norsk psykologforening. Renate har lang personlig mindfulnesspraksis, og i tillegg en grundig faglig fordypning. Hun har fullført en treårig instruktørutdanning i mindfulnessbasert stressreduksjon (MBSR) ved Center for Mindfulness in Medicine, Health Care, and Society, University of Massachusetts Medical School, USA. Hun har også fordypning i mindfulnessbasert kognitiv terapi (MBCT) gjennom Oxford Mindfulness Center, University og Oxford, UK, hun er sertifisert lærer i .b som er et skolebasert mindfulnessprogram for barn og ungdom fra 11-18 år, utviklet av Mindfulness in Schools Project, UK, og hun har gjennomført fem dagers intensiv trening i Mindful Self-Compassion (MSC) med Kristin Neff og Chris Germer i regi av Centrum for Mindfulness, Nederland.

Renate har siden 2011 undervist og holdt jevnlige MBSR kurs for mennesker med ulike vansker som langvarig stress, utbrenthet, depresjon, angst, smerteproblematikk, somatiske plager, relasjonsvansker og livskriser. Hun har også holdt kurs og fagdager med fokus på mindfulness, stress og stressmestring for ulike private og offentlige aktører. Renate har erfaring med behandling av mange ulike psykiske lidelser og vansker fra flere års arbeid i allmennpsykiatrisk poliklinikk for voksne og i privat praksis. Hun har også erfaring fra arbeid med barn, ungdom og familier som helsestasjonspsykolog i kommunen. For tiden er Renate tilknyttet psykologfellesskapet Institutt for Psykologisk Rådgivning (IPR) i Bergen hvor hun holder kurs, tilbyr individualterapi og påtar seg oppdrag som barnefaglig sakkyndig for domstolen og barnevernet.

Renate har et brennende engasjement for barn og ungdoms psykiske helse. Hun ser med bekymring på hvordan stresset fra dagens krav og forventninger på alle arenaer skaper lidelse og psykiske helseplager hos barna og ungdommene våre. Hun har en drøm om å fremme nærværstrening og mindfulness som en del av et livsmestringsfag i skolen.  

 

Torill Eide - styremedlem

Torill2015_liten.jpg

Torill Eide er nyutdanna Master i helsefremmende arbeid. I oppgåva intervjua ho fem lærarar/ barnehagelærarar om  forståinga av og erfaringar med mindfulness i relasjon med barn og unge.  Torill jobbar i forlaget Flux, med alt frå redaksjonelt arbeid, salg, lanseringar, marknadsføring og strategisk vidareutvikling. Vidare er ho involvert i Flux sitt arbeid med "Dialog i praksis", og ho er spesielt interessert i kombinasjonen av mindfulness og dialog/ refleksjon. Eit anna interessefelt er kritikken av og grensene til mindfulness. Torill jobbar også  som forskingsassistent på de Vibe si systematiske review og meta-analyse av RCT på MBSR. Torill har lang fartstid i bokbransjen, og ho har vore opptatt av mindfulness dei siste 7-8 åra. Ho ser på seg sjølv som ein entusiastisk og uerfaren nybegynner, samtidig som at ho har god oversikt på litteraturen på område.

 

 

 

 

Wenche Mårvik Winnerkvist (styremedlem)

wenche.jpg

Wenche Mårvik Winnerkvist er utdannet sykepleier med spesialisering i psykisk helse og har videreutdanning i Livsstyrketrening ved Diakonhjemmet, en mindfulness-basert veilederutdannelse. Hun har mange års erfaring som tillitsvalgt i NSF og ulike styreverv i lokale foreninger. Wenche er 4 barns mamma, bor like utenfor Trondheim og arbeider klinisk som fagkoordinator i et forskningsprosjekt innen arbeidsrehabilitering ved Hysnes Helsefort (en avd. underlagt St. Olavs Hospital HF), hvor hun arbeider i tverrfaglig team etter biopsykososiale prinsipper.  Deltakergruppen på Hysnes er kvinner og menn mellom 18 -58 år med sammensatte lidelser; muskel- og skjelettplager, kroniske smerter, ME, fibromyalgi og lettere psykiske lidelser. Rehabiliteringstilbudet er en kombinasjon av fysisk og mental trening der hun har samtaleterapi, gruppetimer, bevegelsestimer med fokus på tilstedeværelse/ kontakt med kroppen og mindfulness. Terapiformen som benyttes er ACT (Acceptance and commitment therapy) der mindfulness er en viktig faktor. Foruten jobben har hun lang erfaring med meditasjon. Det startet med et 2 måneders besøk til India og Sri Lanka i 1981. Har siden tatt ulike kurs i Norge, Sverige, Gotland, Bali og 1,5 års samlingsbasert kurs i Buddha psykologi i Danmark. Tilbyr på forespørsel mindfulness introduksjonskurs til avdelinger ved sykehuset og grupper/ foreninger. Hun opplever at mindfulness gir inspirasjon til å utforske/utvikle seg selv og være nysgjerrig i relasjoner til andre.

 

Ole Helliesen (styremedlem)

olehelliesen.JPG

Ole Helliesen jobber som familieterapeut ved avdeling for Psykisk helse for barn og unge ved Nesodden kommune. Han har en mastergrad i pedagogisk teori fra UIO og videreutdanning i familieterapi fra Diakonhjemmets høyskole. Han er utdannet MBSR/MBCT instruktør fra Institute for Mindfulnedd-Based Approaches og har de seneste 7-8 årene vært opptatt av mindfulness i både faglig og personlig forstand. Ole er i forlengelse av mindfulness opptatt av medfølelsens betydning for egen vekst og livskvalitet, og for mer relasjonelle faktorer som følelsen av tilhørighet, tilknytning osv.

 

 

  

Inger Helene Nøkleholm (styremedlem)

ingerhelene.jpeg

Inger Helene Nøkleholm er utdannet Mindfulness-Teacher MBSR ved Institute for Mindfulness-Based Approaches - IMA, samt  utdannet Mindfulness-instruktør hos Andries J. Kroese, Scandinavian Centre for Awareness Training. Hun er sertifisert NLP Master, Health- and Business-Coach og TFT-terapeut. Inger Helene er selvstendig næringsdrivende i Livskompetanse hvor hun holder mindfulness-kurs for private og bedrifter, samt jobber som mentor, coach og terapeut. Hun har bl.a. studert pedagogikk, prosjektledelse og kunstfag. Hun er også utdannet Mediegrafiker, Grafisk designer og Web-redaktør med jobber innen media og grafisk bransje. Hun er styremedlem i Norsk Forening for Mindfulness-lærere MBSR/MBCT og har vært medlem av Mindfulness Norges konferansekomité i 2015 og 2016.

 

 

Cathrine Helgø Sasson (varamedlem)

cathrine.png

Cathrine Helgø Sasson er psykologspesialist og MBSR instruktør. Utdannet ved Universitetet i Bergen, 1997. Psykologspesialist i klinisk voksen psykologi siden 2005. Jobber i dag på Ahus, Nedre Romerike DPS. Har jobbet som psykolog i 20 år ved en rekke ulike offentlige sykehus i inn- og utland. Spesiell interesse for stress problematikk, angstlidelser og egenomsorg gjennom mange år. Utdannet instruktør i Mindfulness Basert Stress Reduksjon (MBSR) ved Center for Mindfulness ved University of Massachusetts, Medical School av lærere som Jon Kabat-Zinn, Saki Santorelli, Florence Meleo Meyer m.fl. Egen praksis med meditasjon og yoga gjennom mange år. Har mange års erfaring med å undervise mindfulness MBSR kurs i innland og utland. Holder regelmessig MBSR kurs på Ahus, DPS og i privat regi på Fjellhamarklinikken i dag. Foreleser for sykehus, bedrifter og ulike organisasjoner om mindfulness.

 

 

 

Oddbjørg Erla Jonsdottir (varamedlem)

oddbjorg.jpg

Oddbjørg Erla Jonsdottir er utdannet fysioterapeut fra Universitetet på Island (1999) og mastergrad i Helsefremmende arbeid fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold (2015). Oddbjørg har jobbet som spesialfysioterapeut ved Akershus Universitetssykehus siden 2005. Oddbjørg er sertifisert instruktør i Mindfulness fra Scandinavian Center for Awareness via Andries Kroese (2011), sertifisert MBSR – instruktør fra NTNU og IMA (2017) samt har tatt lærerutdannelse Mindful Self-Compassion med Kristin Neff og Christopher Germer via The UC San Diego Center for Mindfulness and Center for Mindful Self-Compassion (2015). Oddbjørg er opptatt af helsepersonell sin egen helse, samt relasjonen mellom mindfulness og etikk. Oddbjørg har brukt mindfulness i sitt arbeid blant annet med Kols pasienter i gjennom prosjektet «Fra øyeblikk til øyeklikk, en våken tilstedeværelse og selvomsorg for lungepasienter», støttet av Extrastiftelsen. Oddbjørg holder foredrag, kurs, seminarer om mindfulness og selvmedfølelse samt MBSR-kurs for ansatte ved Ahus.

 

 

 Aktiviteter

25.10.2018
Årskonferanse 26. og 27.oktober 2018: Mindfulness og helsefremmende arbeid. (Prekonferanse 25.oktober 2018)

08:00 - 18:00

Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim.