Medlemsbrev desember 2017 - Lanseringen av "The International Mindfulness Teachers Association"

I dette medlemsbrevet kan vi annonsere lanseringen av Den internasjonale foreningen for mindfulnessinstruktører (The International Mindfulness Teachers Association, IMTA). Endelig er den her!

2017-12-15
Tor Magne Handeland

Lanseringen av the International Mindfulness Teachers Association

I dette medlemsbrevet har jeg lyst til å dele en god og etterlengtet nyhet. All den popularitet og medvind som mindfulness har hatt de siste årene har naturlig nok også skapt og fremkalt en del utfordringer. Slik er det med alle fenomener og bevegelser som opplever stor vekst. Før eller siden oppstår det motbevegelser og utfordringer. Den største av dem alle har vært at det frem til nå har vært fritt fram for enhver å markedsføre seg selv som mindfulnessinstruktør, og det kan ha vært en utfordring for den som søker å lære mer om mindfulness å vite om en har med en kompetent instruktør å gjøre eller ikke. Jeg tror en med rette kan si at det har vært «ville vesten». Derfor er det en glede, hvis dere ennå ikke har hørt om det, å annonsere lanseringen av Den internasjonale foreningen for mindfulnessinstruktører (The International Mindfulness Teachers Association, IMTA). Endelig er den her!

Foreningens leder, Dawa Tarching Phillips, sier:
«Worldwide, the demand is growing for qualified mindfulness teachers across many sectors including schools, hospital and businesses. The IMTA was founded to ensure that people can find qualified credentialed mindfulness teaching professionals so they can reap the many health, performance and well-being benefits of these evidence-based practices. The availability of credentialing is a significant milestone for the mindfulness field, and the IMTA is proud to be the first organization to be able to offer a path toward certification and accreditation.»

IMTA er en global og uavhengig ideell organisasjon som har viet arbeidet sitt til profesjonaliseringen og standardiseringen av feltet mindfulness. Grunnleggerne er kjente eksperter på området, og som et team har de jobbet i fire år, i tett dialog med et stort nettverk av andre eksperter (Jon Kabat-Zinn, Sharon Salzberg, Mirabai Bush, m.fl.), for å muliggjøre dette. IMTA utvikler og opprettholder standarder for både kursprogram og utdanning av instruktører. De tilbyr sertifisering og utvikler et internasjonalt fellesskap for mindfulnessinstruktører.

For tiden er foreningen helt i startgropen, og det jobbes med å utvikle medlemskapet. Der er medlemskap for både enkeltindivider og organisasjoner. Jeg hadde nylig kontakt med en av grunnleggerne, Diana Winston, og hun oppfordrer alle instruktører til å bli medlem så raskt som mulig. Når du blir medlem, vil du få en rekke fordeler som vil sette deg i forbindelse med andre mindfulnessinstruktører rundt omkring i verden. Du vil få rabatter på konferanser, litteratur og etterhvert muligheter for videre utdanning. Det jobbes for at dette kan bli et sted hvor en kan få hjelp til å holde seg oppdatert rent faglig sett. Gjennom å være medlem, er en også med på å bygge en legitimitet av feltet for profesjonelle som jobber med mindfulness.

Gå inn på hjemmesiden for å finne ut mer: http://www.imta.org
Registrer deg for å motta nyhetsbrev, og følg dem på sosiale medier. Siden dette er versjon 1.0., ønsker en tilbakemeldinger hjertelig velkommen. Dette har kommet i stand takket være innsatsen fra et stort fellesskap, og ønsket er at det også skal opprettholdes av det samme fellesskapet.

La meg også komme med noen andre påminnelser. 26. og 27. januar skal Michael de Vibe og Christian Egge ha et spennende kurs som de har kalt: Oppmerksomt nærvær i stillhet og tale. Dette vil finne sted i Oslo. Der er fremdeles ledige plasser, og påmelding skjer via vår webside: http://www.mindfulnessnorge.no

Vi åpner også for påmelding til våre populære retretter første uken i januar, så følg med.

Det var en flott gruppe som deltok på vår stilledag den 2. desember, og det ble ytret ønske om flere slike arrangementer. Merk dere datoen 10. mars 2018. I forkant av foreningens årsmøte arrangerer vi da nok en stilledag på Paramita Meditasjonssenter i Oslo. 

Beste hilsen,
Tor Magne

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket