Mindfulnesskonferansen 2018: Mindfulness og helsefremmende arbeid - Livsmestring og nærvær i skole og helsevesen

Mindfulnesskonferansen 2018 går av stabelen i Trondheim på Radisson Blu Royal Garden Hotel fra 25. til 27. oktober 2018. Her kan du se program og melde deg på årets konferanse! 

2018-07-17
Tor Magne Handeland

Mindfulness og helsefremmende arbeid - Livsmestring og nærvær i skole og helsevesen
Årets mindfulnesskonferanse ønsker å ha fokus på livsmestring og relasjonskompetanse i skole og helsevesen; mindfulness som en måte å fremme hjelperens/lærerens egenomsorg, selvivaretakelse, mentaliseringsevne og evne til å regulere nærhet og distanse på en sunn måte, og samtidig styrke oppmerksomt nærvær, varme, raushet og aksept i møte med pasient/klient/elev. 

Tid: 25. til 27.oktober 2018 
Sted: Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim

 

Praktiske opplysninger og påmelding

Deltakeravgift

Det er redusert deltakeravgift for medlemmer i Mindfulness Norge og heltidsstudenter. 

 

Mindfulness og helsefremmende arbeid. 
Livsmestring og nærvær i skole og helsevesen

 

Ordinær
deltakeravgift

Medlem 
Mindfulness Norge, student 

PREKONFERANSEN 25.oktober

Deltakeravgiften inkluderer dagpakke med lunsj

1.600

1.200

HOVEDKONFERANSEN 26.-27.oktober

Deltakeravgift*

3.950

3.450

*Deltakeravgiften inkluderer fagprogram, kulturelt program, samt lunsj og pauseservering fredag og lørdag.

Deltakelse 1 dag (fredag eller lørdag): Inkluderer fagprogram, kulturelt program, samt lunsj og pauseservering 

2.250

2.000

  

BESPISNING utenom deltakeravgiften

Middag torsdag – 2 retter                                                        

400

400

Konferansemiddag fredag kveld.

910

910

OVERNATTING pr/pers/natt, Radisson Blu Royal Garden Hotel

Enkeltrom 1120/Dobbeltrom 660

  

Påmelding

Påmeldingsfrister
Ved påmelding etter 20.august 2018 påløper et gebyr på kr 400, etter 1.september kr 800, ved konferansestart kr 1.000.

Påmelding 
Du kommer til påmeldingsskjema ved å klikke her.

Påmeldingen er bindende. Ønskes faktura sendt til annen adresse enn påmeldingsadressen påløper et gebyr på kr 50

Avbestilling
Kun skriftlig avbestilling. Avbestilling etter 20.august kr 400,-. Etter 1.oktober betales full deltakeravgift inkl. bestilt overnatting/bespisning.

For spørsmål ta kontakt med:
Din Konferansepartner AS     
Tlf +47 99 00 25 83     
post@dinkonferansepartner.no

 

Program

Torsdag 25. oktober
Prekonferansen: Nærvær i praksis
– meditasjonsøvelser og bevegelse, selvmedfølelse, stillhet og refleksjon

Deltakerne vil gjennom dagen bli guidet gjennom ulike nærværsøvelser, meditasjon og yoga. Øvelsene vil passe for deltakere både med og uten erfaring. Dagen vil bli ledet av instruktører fra Mindfulness Norge. Første del av dagen vil foregå i stillhet, men etter lunsj bryter vi stillheten. Mot slutten av dagen blir det rom for refleksjon og deling av erfaringer fra dagen, samt et oppsummerende refleksjonsforedrag med Jon Vøllestad (evt. Michael de Vibe)

0930   Registrering og kaffe 

1000   Velkommen og praktisk

1020   Sittende meditasjon

1040   Oppmerksomhet på bevegelse

1100   Kroppsskanning

1130   Pause i stillhet

1145   Sittende meditasjon

1220   Kroppsskanning

1250   Kort sittende

1300   Lunsj i stillhet

1400   Bevegelsesøvelse med fokus på sansene (lytte, se, føle) Kjenne på nærvær.

1415   Vi bryter stillheten og deler erfaring med å være i stillhet

1440   Sittende meditasjon med fokus på pusten

1500   Kort pause

1515   Meditasjon/ Innlegg med Jon Vøllestad

1545   Oppsummering

1600   Slutt

 

Fredag 26. oktober kl 1000-1700
Hovedkonferansen: 
Livsmestring og helsefremmende arbeid – Livsmestring og nærvær i skole og helsevesen

 

0800   Yoga for morgenfugler
Sara Thoresen Støbakk

0900   Registrering og kaffe

1000   Velkommen v/ Konferansekomiteen

Åpning av hovedkonferansen med kulturelt innslag 

1010   Kraften i enkelt nærvær- om mindfullness i hverdagen
Inkl mindfulnessmeditasjon
Linn Stokke

1045  Å gi slipp på seg selv for å bli seg selv – om mindfulness, selvmedfølelse og personlig identitet. 
Per Einar Binder

1130   Pause

1145   Den positive selvopptattheten – å bli en god menneskemøter
Heine Steinkopf

12.30   Å styrke de egenskapene som skal til for å skape gode allianser i arbeid med barn og familier
Øyvind Kvello

1300   Lunsj

1400   ACT i et relasjonelt perspektiv- mestring og tilstedeværelse etter traumer
Thomas Gustavsson

1445   Nær deg selv- Hvordan stillhet, egenomsorg og selvutforskning løfter fram nærværet
Kristin Flood

1515   Kaffe

1530  Ett hälsofrämjande samhälle - vad kan mindfulness bidra med och  hur långt har vi kommit i Sverige?
Ola Schenstrøm

1615   Folkehelse og livsmestring i skolen – i et relasjonelt perspektiv
Anne Sælebakke

1645   Pause

1700   Parallellsesjon A
Tid for å praktisere nærvær eller fag og forskning for de som ønsker det

A 1: Hvordan en større bevissthet om vårt indre liv fører til høyere livskvalitet – praktiske øvelser
Kristin Flood

A 2: Selvmedfølelse- Teori, forskning og praksis
Per Einar Binder

A 3: Kropp og sinn i samspill – selvivaretakelse og relasjonsbygging gjennom å ta kroppen på alvor
Marit  Albertsen

 

1900   Festmiddag med kulturelt innslag

 

Lørdag 27. oktober kl 0900-1600

0800   Yoga for morgenfugler
Sara Thoresen Støbakk og Siri Nordhus

0830   Frokost                      

0900   Parallellsesjon B
Tid for å praktisere nærvær eller fag og forskning for de som ønsker det

B1:     Hur närvaro är en essentiell del av arbetet oavsett om man träffer sin patient under flera månader för att arbeta med svårföränderliga besvär eller om man träffar sin patient vid ett eller ett par tillfällen för att försöka få till stånd en radikal förändring med FACT
Thomas Gustavsson

B2:     Livsmestring i skolen- Praktiske øvelser 
Anne Sælebakke

B3:     Forsking på mindfulness i helsevesen og skole.
Michael de Vibe og Dorothea Toporowska

1000   Pause og utsjekk

1030  Mindfulnessbasert kognitiv terapi – en opplevelsesbasert tilnærming til depresjon  
Jon Vøllestad og Elisabeth Schanche                         

1115   Lev mer med mindfulness- inkl meditasjon
Lisbeth Pettersen

1200   Pause

1215  Mindfulness og helsefremming hos studenter- resultater fra en 6 års studie av  medisin- og psykologistudenter
Michael de Vibe                       

1300   Lunsj

1400   Mindfulnessmeditasjon 

1415   Refleksjonsgruppe i plenum
Hvorfor er nærvær viktig? Ulike erfaringer og tilnærminger i nærvær. 
Flere foredragsholdere med ulik tilnærming

1545   Takk for nå ved Tor Magne Handeland, Leder i Mindfulness Norge.

  

Neste konferanse 2019: Stress og utbrenthet i næringslivet

Aktiviteter

25.10.2018
Årskonferanse 26. og 27.oktober 2018: Mindfulness og helsefremmende arbeid. (Prekonferanse 25.oktober 2018)

08:00 - 18:00

Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim.