Refleksjoner rundt selvmedfølelse

Refleksjoner rundt selvmedfølelse holdt på Stilledagen den 25. oktober i forbindelse med Mindfulnesskonferansen 2018.

2018-11-29
Oddbjørg Erla Jonsdottir

Selvmedfølelsens yin og yang.

Selvmedfølelse handler om å kunne vise seg selv samme vennlighet, omsorg og støtte som man viser en god venn. Å lese teorien om selvmedfølelse kan være enkelt, men å dedikere seg selv til praksisen er det som krever mest av en, men det er også det vi får mest igjen for.  

Hans Børli har skrevet et dikt som jeg syns belyse godt kjernen i å praktisere selvmedfølelse. Diktet heter «Det vanskeligste» og går slik:

Det vanskeligste er
å holde ut med seg selv.
Holde ut med seg selv
og bære over når
det lukter sure strømper
av di sjel.

Men prøv med det gode! Husk
du skal bo i hus med deg selv
så lenge lyset brenner
i øynene dine. Hver morgen
skal speilet hviske til deg der du står
innsydd i ditt eget skrukne skinn
og med såpe rundt øreknutene.
- Dette er Du, Du, Du... Men prøv
med litt vennlighet, et strøk
over det glisne håret kanskje:
- Det går nok bra, kamerat.
Det går nok bra ...

For mye av hatet og kulden i verden
kommer av menneskets
tærende selvhat.

(Hans Børli, "Samlede dikt", 1995. Først trykt i Glåmdalen 27.1.1973)

 

Diktet ble første gang utgitt i 1973, det vil si for 45 år siden. Å kunne vise seg selv vennlighet er derfor ikke noe nytt. Selvvennlighet er en viktig del av mindfulnesstreningen. For eksempel det å kunne vende oppmerksomheten tilbake til pusten på en vennlig, men bestemt måte, om og om og om igjen. Selvvennlighet, sammen med fellesmenneskelighet og mindfulness, utgjør grunnlaget for selvmedfølelse. 

Mindfulness gjør at vi kan vende oss mot og være med vanskelige og smertefulle følelser slik de er, og samtidig unngå ytterpunktene, det vil si å undertrykke eller å bli oppslukt i disse smertefulle følelsene.

Selvvennlighethandler om å vise seg selv den samme omsorgen og vennligheten som man ville vist en god venn. I stedet for hard selvkritikk og fordømmelse, har vi et ønske om å lindre egen lidelse. Det er ikke først og fremst for at vi skal få det bedre, men fordi vi har det vondt at vi viser oss selv velvilje. Ønsket om å lindre, samt hindre framtidig lidelse, er kjernen i selve definisjonen av medfølelse.

Det som skiller selvmedfølelse fra selvmedlidenhet, er andre mennesker, eller felles menneskelighet. Det handler om evnen til å kunne se smerte og lidelse som en del av erfaringen av det å være et menneske, samtidig som vi kan erkjenne at livet er ufullkommet. Vi er «work in progress», eller under bearbeiding hele tiden, akkurat som alle andre. Livets grunnvilkår, som for eksempel sårbarhet, feilbarhet, dødelighet og det å være avhengig av andre, gjelder oss alle. Dessverre er det ofte slik at vi føler vi oss separerte fra andre og ensomme med vår egen lidelse. Vi får et emosjonelt tunnelsyn som tilsier at dette skjer bare meg, eller vi tror at vi er annerledes enn andre når det er selve livet som rammer oss. 

Det jeg hadde lyst til å dele med dere i dag er en refleksjon rundt kreftene som danner selvmedfølelsen, nemlig Yin (det feminine /det jordiske) og Yang (det maskuline /det himmelske). Yin og Yang er motsetninger, men likevel danner de en helhet.

Yin handler om det å kunne være med smerte og lidelse, omfavne lidelsen med en øm kjærlighet, akkurat slik en mor omfavner sitt gråtende barn for å trøste og berolige barnet. På samme måte må vi kunne trøste, berolige og ikke minst validere oss selv når vi lider.  Vi kan for eksempel si til oss selv: «autsj dette gjør vondt, det er helt i orden for jeg er her for deg». Vi kan opparbeide evnen til å kunne ville oss selv vel for vi er like verdifull som andre. Vi kan validere vår egen tilværelse med alt det den innebærer, på godt og vondt. 

På samme måte er Yangkomponenten like stor. Den handler om hvordan vi er i verden. Vi utøver eller handler ut i fra medfølelse for å redusere og lindre, og om mulig forebygge lidelse, både egen og andres. Dette handler om å beskytte, ha omsorg for, og motivere seg selv og andre. Akkurat som en brannkonstabel som går inn i en brennende bygning for å redde dem som befinner seg der. Brannkonstabelen legger merke til ilden og bekjemper den med innsikt og klokskap. Det er ikke slik at hun/han skal redde folk for enhver pris, lik en som hopper ut i sjøen for å redde en som strever, men som oppdager at hun/han selv ikke kan svømme. Medfølelse handler om å ha kunnskap og ferdigheter til å lindre lidelse.

Dersom vi ser litt nærmere på Yang-aspektet i mindfulnesskomponenten, så gir mindfulness oss muligheten til å se både realiteten og sannheten i det som skjer. For mindfulness handler grunnleggende om viljen til å se klart, hva det er som skader, og å kunne sette ord på det og handle på en passende måte. Dette er det etiske aspektet av mindfulness. Det handler ikke om en passiv akseptering av alt som skjer og være tilfreds med det. Det handler også om å kunne gjøre noe med det som er. Det å kunne handle på en klok, dyktig eller kyndig måte. 

Yang relatert til selvvennlighet handler om å ikke tolerere det som skader deg selv. Energien er litt som bjørnemor som beskytter ungene sine mot omgivelsene. Selvvennligheten har denne beskyttende egenskapen, å ville seg selv vel. Vennligheten er med andre ord ikke bare myk og øm, men kan også være tøff. Vi trenger denne tøffheten til å beskytte oss selv fra skade, enten forårsaket av andre, eller ikke minst forårsaket av oss selv. Et godt eksempel på skade vi påfører oss selv er den skaden vi får fra vår strenge indre kritiker, eller «Styggen på ryggen» som Onkel P synger om.

Det handler om å kunne si NEI eller STOPP. Å kunne vise omsorg for seg selv fordi man er glad i seg selv, uten å få dårlig samvittighet over at vi skuffer noen, er et godt eksempel på selvvennlighet.

Yang relatert til felles menneskelighet handler om å se styrken i fellesskapet. Forente står vi, men splittede faller vi. Eksempler på dette er bevegelser som METOO eller Gay Pride. Felles menneskelighet handler om at jeg er ikke alene. Det er ikke bare meg.  Isolasjon, som er en del av selvmedlidenheten, er sterkt knyttet til skam. Selvmedfølelse er selve motgiften mot skam. Skammen, det å ikke kjenne seg verdig til å oppleve kjærlighet og tilhørighet, er ofte noe som kontrollerer oss,  eller noe vi prøver å kontrollere andre med, bevisst eller ubevisst. 

Det er ikke kun meg. Jeg er ikke alene. Jeg trenger ikke å føle meg isolert og skamfull. Dette er den menneskelige erfaringen. Å kunne se ens egne erfaringer fra et større perspektiv, samme hvor vondt disse erfaringene måtte være, kan gi en myndiggjøring og dermed mer kontroll over eget liv (Empowerment).

En årsak til at det er viktig å kjenne til Yang-aspektet ved selvmedfølelsen, er misforståelser som ofte handler om at en ser på selvmedfølelse som en svakhet. Den blir misforstått som noe som undergraver motivasjonen din, at du «Loose your Edge». Folk tenker da ofte på Yin aspektet som omhandler mykheten og ømheten. Tvert imot er selvmedfølelse en styrke som setter oss i stand til å takle livets utfordringer. Det vil si en svært helsefremmende egenskap som fremmer både indre styrke, mestring og resilience. Det handler ikke om hva du må gjennomgå, men hvordan du relaterer deg til deg selv, enten som din egen beste venn eller din egen verste fiende. Selvmedfølelse undergraver heller ikke din motivasjon eller gjør deg mindre ambisiøs. Når vi vil det beste for oss selv, så ønsker vi gjerne å oppnå våre mål. Redselen ved å feile blir ofte mindre fordi selvmedfølelse motiverer til handling. Vi våger å ta sjanser fordi smerten ved å feile ikke blir så stor. Vi kan da si: «ja, ja, sånn gikk det denne gangen» og så prøve igjen når muligheten byr seg. For holdningene innen mindfulness, å ikke- streve og å stole på selve prosessen, å ha tillit til at ting vil skje når du er klar gjelder her også.  

Selvmedfølelse handler både om å kunne trøste og berolige oss selv, men også om å kunne handle for å lindre og forebygge skade og lidelse.

Kunsten er å kunne spørre seg selv: Hva trenger jeg akkurat nå? Mer yin eller mer yang? Vi praktiserer ikke selvmedfølelse for å føle oss bedre, men på grunn av at vi lider.  

Det som kan komplisere praktiseringen av selvmedfølelse er det som på engelsk kalles «backdraft»eller branngassantennelse. Backdraft er et fenomen der brann som har spist opp alt tilgjengelig oksygen plutselig eksploderer når mer oksygen blir gjort tilgjengelig, typisk fordi en dør eller et vindu blir åpnet. Relatert til selvmedfølelse refererer backdraft til smerte, ofte svært gammel smerte, som kommer til overflaten når vi viser oss selv vennlighet eller medfølelse. Opplevelsen kan være forvirrende for hvorfor skal det dukke opp smertefulle følelser når vi vender vennlighet mot oss selv? Hjertet vårt er ikledd en rustning etter et levd liv hvor vi har måttet undertrykke  smertefulle erfaringer. Når vi så begynner å åpne opp og utvide rustningen vi har rundt hjertet, er det som å slippe til mer oksygen. Vi risikerer å få et oppblussing av undertrykt smerte. Smerten kan sammenlignes med voksesmerte.At vi vokser som mennekser er et tegn på at helbredelsesprosessen er i gang. Det som er viktig å være klar over, er at ubehaget som kommer av backdraft ikke er skapt av selve praksisen. Vi gjøre ingenting feil eller galt. Det kan sammenlignes med at du har vært ute i kulda og du fryser på hendene. Når du kommer inn, så setter du hendene under varmt vann for å få varmen tilbake. Når det varme vannet treffer hendene dine,  oppstår det øyeblikkssmerte når de sammentrukne årene utvider seg igjen. Det samme skjer med hjertet når det utvider og åpner seg. Samtidig gjenoppretter vi evnen til å bli berørt av selve livet når hjerter blir berørt av den varme pusten som selvmedfølelsen gir oss.

Vi kan øve oss på denne varmen medfølelsen gir med en enkel pustemeditasjon. Pusten er et ideelt redskap. På innpust nærer vi oss selv og sender innover velvilje, trøstende ord eller en god intensjon. På utpust velvilje ovenfor en annen som måtte trenge det akkurat nå. En for meg – en for deg.  Det viktigste er selve intensjonen, viljen til å ville seg selv og andre vel. Ved hjelp av pusten kan vi berøre, berike og bevare oss selv,  og med «varme hender»berøre, berike og bevare andre. Nøkkelen til vårt eget hjerte ligger allerede hos oss, her og nå. Lykke til med praksisen.