Invitasjon til Stille dagen + Årsmøte 2.mars 2019

Dette er en mulighet til å sette av tid til å øve på nærvær i fellesskap med andre, samtidig som vi forblir i stillhet. Styremedlemmer leder øvelser og Michael de Vibe holder en refleksjon om nærværspraksis. Årsmøte avholdes etter Stille dagen.

2019-01-10
mindfulness norge

Vi vil invitere til Stille dagen + Årsmøte i Mindfulness Norge den 2.mars 2019.

Dette er en mulighet til å sette av tid til å øve på nærvær i fellesskap med andre, samtidig som vi forblir i stillhet. Michael de Vibe vil gjøre en refleksjon vedrørende nærværspraksis. Styremedlemmer fra Mindfulness Norge vil lede oss gjennom ulike øvelser. Påmelding her: 
https://www.mindfulnessnorge.no/Arrangementer.html

Praktisk informasjon:
Sted: Vestre Aker meninghetshus
Tidspunkt: 2.mars. 
Stille dagen er fra 10.00-15.00.  
Registrering mellom 09.30-10.00. 
Årsmøte i Mindfulness Norge er fra 15.30-17.00.
Pris: kr 250,- (For Stille dagen). 

Avmeldingsgebyr uansett årsak kr 200,-
Det er ikke rullestoltilgang og for dere det eventuelt er aktuelt for så ber vi at dere tar kontakt for å få løst dette praktisk.
Mindfulness Norge stiller med pulverkaffe, te av ulike typer, vann, frukt, grønt og nøtter. 

Ta med matpakke.

Ta med det du ønsker å bruke, f.eks. matte, meditasjonspute og pledd.

 

Innkalling til årsmøte i Mindfulness Norge 2019

Tid: 2. mars 2019 kl. 1530-1700 (Etter Stille dag - se eget arrangement)
Sted: Vestre Aker menighetshus

Saksliste

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Navneopprop, antall stemmeberettigede
  3. Valg av møteleder, referent, to til stemmetelling og to til å underskrive protokoll
  4. Styrets årsmelding 2018
  5. Regnskap 2018
  6. Budsjett 2019
  7. Innkomne saker.
  8. Valg

Vel møtt!
Styret

Aktiviteter

02.03.2019
Stille dagen + Årsmøte

10:00 - 17:00

Vestre Aker meninghetshus

13.06.2019
Stille retreat 13-16. juni 2019 - Mindfulness Norge

17:00 - 14:00

Hadeland Folkehøgskole, Brandbu

09.08.2019
Stille retreat 9.-16.august 2019 - Mindfulness Norge

19:00 - 13:00

Hadeland Folkehøgskole, Brandbu