Invitasjon til Stille dagen + Årsmøte 2.mars 2019

Dette er en mulighet til å sette av tid til å øve på nærvær i fellesskap med andre, samtidig som vi forblir i stillhet. Styremedlemmer leder øvelser og Michael de Vibe holder en refleksjon om nærværspraksis. Årsmøte avholdes etter Stille dagen.

2019-01-10
mindfulness norge

Vi vil invitere til Stille dagen + Årsmøte i Mindfulness Norge den 2.mars 2019.

Dette er en mulighet til å sette av tid til å øve på nærvær i fellesskap med andre, samtidig som vi forblir i stillhet. Michael de Vibe vil gjøre en refleksjon vedrørende nærværspraksis. Styremedlemmer fra Mindfulness Norge vil lede oss gjennom ulike øvelser. Påmelding her: 
https://www.mindfulnessnorge.no/Arrangementer.html

Praktisk informasjon:
Sted: Vestre Aker meninghetshus
Tidspunkt: 2.mars. 
Stille dagen er fra 10.00-15.00.  
Registrering mellom 09.30-10.00. 
Årsmøte i Mindfulness Norge er fra 15.30-17.00.
Pris: kr 250,- (For Stille dagen). 

Avmeldingsgebyr uansett årsak kr 200,-
Det er ikke rullestoltilgang og for dere det eventuelt er aktuelt for så ber vi at dere tar kontakt for å få løst dette praktisk.

Husk matpakke og utstyr du ønsker å bruke, f.eks. matte, meditasjonspute, pledd.
Mindfulness Norge ordner med vann, kaffe, te, frukt og nøtter. 

Program

Tid

Innhold

09.30 - 10.00

Registrering - Gi beskjed om registrering til påmeldte

10.00 - 10.15

Velkommen og gjennomgang av dagen
Musikalsk innslag 

10.15 - 10.45

Kroppscanning

10.45 - 11.20

Refleksjon over praksis v/Michael de Vibe

11.20 - 11.50

Sittende meditasjon

11.50 - 12.55

Stille lunsj 

12.55 - 13.25

Oppmerksomme bevegelser/yoga

13.25 - 13.50

Gående meditasjon

13.50 - 14.00

Pause

14.00 - 14.30

Vennlighets-meditasjon

14.30 - 15.00

Dikt opplesing
Deling og avslutning

 

 

Innkalling til årsmøte i Mindfulness Norge 2019

Tid: 2. mars 2019 kl. 1530-1700 (Etter Stille dag - se eget arrangement)
Sted: Vestre Aker menighetshus

Saksliste

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Navneopprop, antall stemmeberettigede
  3. Valg av møteleder, referent, to til stemmetelling og to til å underskrive protokoll
  4. Styrets årsmelding 2018
  5. Regnskap 2018
  6. Budsjett 2019
  7. Innkomne saker: Det er pr 25.02.19 ikke kommet inn saker.
  8. Valg

Vedlegg: 

- Styrets årsmelding 2018.

- Regnskap 2018 og budsjett for 2019

- Valg av nytt styre 2019: Innstilling fra valgkomiteen.

- Innkalling til årsmøte 2019.

Vel møtt!

Styret

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket