Mindfulness Norges formål

Foreningens visjon

Mindfulness Norge er et samlende kraftsenter for oppmerksomt nærvær/Mindfulness i Norge. 

Mindfulness Norges formål er å:

  • Tilby sine medlemmer kunnskapsbasert informasjon og påfyll til egen nærværspraksis.
  • Bidra til utvikling av oppmerksomt nærvær innen oppvekst og utdanning, helse og omsorg, arbeidsliv og ledelse.
  • Være pådriver for oppmerksomt nærvær på organisasjons- og samfunnsnivå.

Mindfulness Norge skal ikke drive ervervsmessig virksomhet. Kurs og konferanser arrangeres etter selvkostprinsippet. Kun medlemmer av Mindfulness Norge har adgang til å delta på kurs og konferanser i regi av foreningen. Overskudd etter kurs og konferanser går inn i foreningens egenkapital, som skal brukes til å videreutvikle det faglige tilbudet som foreningen gir medlemmene. Styret kan foreslå for årsmøtet å binde deler av overskuddet til bestemte fagutviklingsformål. 

Her kan du laste ned Mindfulness Norges vedtekter (oppdatert 2018)