Tor Magne Handeland - Leder 

tormagne_mindfulnessnorge.jpg
 
 
 

Tor Magne Handeland jobber som sykehusprest ved Drammen sykehus og har mange års erfaring med praktisering av mindfulness. Han er sertifisert instruktør i mindfulness fra UCLAs Mindful Awareness Research Center (MARC).

I sitt arbeid jobber han med både pasienter, pårørende og ansatte, og han er spesielt opptatt av betydningen av nærvær i relasjonen mellom pasient og helsepersonell. Han tilbyr og holder kontinuerlig kurs i mindfulness for helsepersonell, ledere og dem som jobber innen administrasjon. Han holder også kurs i Asker hvor han selv bor. I tillegg til dette har han foredrag og underviser om mindfulness både i helsevesenet, barnehager, skoler og bedrifter.

Tor Magne var også en av initiativtakerne til konferansen «Empathy and Compassion in Society 2016» som ble arrangert i samarbeid med Mindfulness Norge.

E-post: tmhandela@hotmail.com

 

Renate Scholz (nestleder)

renate%20scholz_1.png

Renate er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen og har gjennomført spesialiseringsprogrammet i klinisk samfunnspsykologi gjennom Norsk psykologforening. Renate har lang personlig mindfulnesspraksis, og i tillegg en grundig faglig fordypning. Hun har fullført en treårig instruktørutdanning i mindfulnessbasert stressreduksjon (MBSR) ved Center for Mindfulness in Medicine, Health Care, and Society, University of Massachusetts Medical School, USA. Hun har også fordypning i mindfulnessbasert kognitiv terapi (MBCT) gjennom Oxford Mindfulness Center, University og Oxford, UK, hun er sertifisert lærer i .b som er et skolebasert mindfulnessprogram for barn og ungdom fra 11-18 år, utviklet av Mindfulness in Schools Project, UK, og hun har gjennomført fem dagers intensiv trening i Mindful Self-Compassion (MSC) med Kristin Neff og Chris Germer i regi av Centrum for Mindfulness, Nederland.

Renate har siden 2011 undervist og holdt jevnlige MBSR kurs for mennesker med ulike vansker som langvarig stress, utbrenthet, depresjon, angst, smerteproblematikk, somatiske plager, relasjonsvansker og livskriser. Hun har også holdt kurs og fagdager med fokus på mindfulness, stress og stressmestring for ulike private og offentlige aktører. Renate har erfaring med behandling av mange ulike psykiske lidelser og vansker fra flere års arbeid i allmennpsykiatrisk poliklinikk for voksne og i privat praksis. Hun har også erfaring fra arbeid med barn, ungdom og familier som helsestasjonspsykolog i kommunen. For tiden er Renate tilknyttet psykologfellesskapet Institutt for Psykologisk Rådgivning (IPR) i Bergen hvor hun holder kurs, tilbyr individualterapi og påtar seg oppdrag som barnefaglig sakkyndig for domstolen og barnevernet.

Renate har et brennende engasjement for barn og ungdoms psykiske helse. Hun ser med bekymring på hvordan stresset fra dagens krav og forventninger på alle arenaer skaper lidelse og psykiske helseplager hos barna og ungdommene våre. Hun har en drøm om å fremme nærværstrening og mindfulness som en del av et livsmestringsfag i skolen.  

 

 Wenche Mårvik Winnerkvist (styremedlem)

wenche.jpg

Wenche Mårvik Winnerkvist er mamma til 4, bonusmamma til 1 og bestemor til 3. Hun jobber som seksjonsleder ved St. Olavs Hospital HF i Trondheim. Hun har spesialutdanning innen psykisk helse og er snart midtveis i et masterprogram i ledelse ved NTNU, der coahing og veiledning er en del av utdannelsen. Hun er også utdannet livsstyrketrener, en mindfulnessbasert veilederutdanning ved Diakonhjemmet. Wenche ble kjent med meditasjon i India i starten av 80 tallet men, men for 10-12 år siden våknet interessen for Mindfulness. Påfyll er kurs og utdanninger både i Norge, Bali, Danmark og Sverige samt ulike retreats. Fra 2011-2016 jobbet hun ved et forskningsprosjekt basert på ACT (acceptance and commitment training) der hun hadde ansvar for mindfullnesstreningen  til pasientgrupper med sammensatte lidelser. I dag har hun, i tillegg til lederjobben, ansvar for Lærings- og mestringskurs til revmatologiske pasienter, der hun leder mindfulness for mindre grupper på opptil 12 pasienter. På fritiden praktiseres yoga, mindfulness, styrketrening og fjellturer.

  

Inger Helene Nøkleholm (styremedlem)

ingerhelene.jpeg

Inger Helene Nøkleholm er utdannet Mindfulness-Teacher MBSR ved Institute for Mindfulness-Based Approaches - IMA, samt  utdannet Mindfulness-instruktør hos Andries J. Kroese, Scandinavian Centre for Awareness Training. Hun er sertifisert NLP Master, Health- and Business-Coach og TFT-terapeut. Inger Helene er selvstendig næringsdrivende i Livskompetanse hvor hun holder mindfulness-kurs for private og bedrifter, samt jobber som mentor, coach og terapeut. Hun har bl.a. studert pedagogikk, prosjektledelse og kunstfag. Hun er også utdannet Mediegrafiker, Grafisk designer og Web-redaktør med jobber innen media og grafisk bransje. Hun har vært styremedlem i Norsk Forening for Mindfulness-lærere MBSR/MBCT i 2015-2018 og har vært medlem av Mindfulness Norges konferansekomité i 2015 og 2016.

 

 

Oddbjørg Erla Jonsdottir (styremedlem)

oddbjorg.jpg

Oddbjørg Erla Jonsdottir er utdannet fysioterapeut fra Universitetet på Island (1999) og mastergrad i Helsefremmende arbeid fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold (2015). Oddbjørg har jobbet som spesialfysioterapeut ved Akershus Universitetssykehus siden 2005. Oddbjørg er sertifisert instruktør i Mindfulness fra Scandinavian Center for Awareness via Andries Kroese (2011), sertifisert MBSR – instruktør fra NTNU og IMA (2017) samt har tatt lærerutdannelse Mindful Self-Compassion med Kristin Neff og Christopher Germer via The UC San Diego Center for Mindfulness and Center for Mindful Self-Compassion (2015). Oddbjørg er opptatt af helsepersonell sin egen helse, samt relasjonen mellom mindfulness og etikk. Oddbjørg har brukt mindfulness i sitt arbeid blant annet med Kols pasienter i gjennom prosjektet «Fra øyeblikk til øyeklikk, en våken tilstedeværelse og selvomsorg for lungepasienter», støttet av Extrastiftelsen. Oddbjørg holder foredrag, kurs, seminarer om mindfulness og selvmedfølelse samt MBSR-kurs for ansatte ved Ahus.

 

 

Hilde Beate Brovold (styremedlem)

hildebrovold.jpg

Hilde Beate Brovold jobber som barnehagelærer. Er opprinnelig fra Trondheim, men har bodd flere år i Stavanger og USA, nå i Asker. Er opptatt av barn og unges oppvekstmiljø, og også naturens betydning for vår helse. Er opptatt av nærværspraksisens betydning for relasjonskvaliteten, til kontakten med en selv og til andre. I omsorgsyrker, i utdanning og helsevesen, kan mindfulness styrke evnen til selvomsorg, hindre utbrenthet og også bedre nærvær og empati til de man relaterer til i det daglige. Tilleggsutdannelser er MBSR instruktørutdannelse ved NTNU/ Institute for Mindfulness-Based Approaches (IMA) og studiet Livstyrketrener ved VID Vitenskapelige Høgskole i Oslo.

 

 

 

 

Cathrine Helgø Sasson (varamedlem)

cathrine.png

Cathrine Helgø Sasson er psykologspesialist og MBSR instruktør. Utdannet ved Universitetet i Bergen, 1997. Psykologspesialist i klinisk voksen psykologi siden 2005. Jobber i dag på Ahus, Nedre Romerike DPS. Har jobbet som psykolog i 20 år ved en rekke ulike offentlige sykehus i inn- og utland. Spesiell interesse for stress problematikk, angstlidelser og egenomsorg gjennom mange år. Utdannet instruktør i Mindfulness Basert Stress Reduksjon (MBSR) ved Center for Mindfulness ved University of Massachusetts, Medical School av lærere som Jon Kabat-Zinn, Saki Santorelli, Florence Meleo Meyer m.fl. Egen praksis med meditasjon og yoga gjennom mange år. Har mange års erfaring med å undervise mindfulness MBSR kurs i innland og utland. Holder regelmessig MBSR kurs på Ahus, DPS og i privat regi på Fjellhamarklinikken i dag. Foreleser for sykehus, bedrifter og ulike organisasjoner om mindfulness.

 

 

 

Kevin Reeder (varamedlem)

Kevin.png

Kevin er sertifisert Mindfulness instruktør fra CreationWork i Norge og har Coach utdanning fra Norsk Coach Akademi. Han er lidenskapelig opptatt av å forhindre utbrenthet and stress på jobb og bygger bærekraftig kultur i bedrifter og organisasjoner. Kevin holder mindfulness, mental trening og wellbeing-kurs, workshop og retrett for private og bedrifter. I tillegg tilbyr han mindfulness & dans-og-bevegelse arrangementer sammen med biodanza lærer Ida Wadel. Kevin har vært en praktiserende buddhist i 25 år og hatt egen meditasjons/mindfulness praksis i 35 år. Han er opprinnelig fra England hvor han jobbet med film- og journalistikkoppdrag for bl.a. BBC World Service og Channel 4. I Norge har han jobbet som kommunikasjonsrådgiver/Corporate Storyteller for globale selskaper og organisasjoner (bl.a. Yara, Telenor, Nobel Fredssenter, Orkla, Statkraft, Norske Skog) i flere tiår.  For tiden er han Storytelling Consultant hos Sustainability Hub Norway, samt selvstendig næringsdrivende som kommunikasjonsrådgiver/skribent.