Arbeidsliv og ledelse

Mindfulness i arbeidsliv og ledelse

Interessen er økende for mindfulness i arbeidslivet og blant ledere i Norge, både innen offentlige og private virksomheter. Internasjonalt, særlig i USA og Vest-Europa, har det også vært et økende fokus på mindfulness. Store organisasjoner som Google, Twitter og US Army tilbyr sine ansatte opplæring i mindfulness.

Hvorfor er mindfulness interessant for arbeidsliv og for ledere?

Mindfulness er en treningsmetode som virker direkte inn på de frontale områdene i hjernen. Styrking av dette området gjør oss bedre i stand til å håndtere kompleksiteten i dagens moderne arbeidsliv, både ved at det fremre området i hjernen er sentralt i regulering av stress, styring av oppmerksomheten og at det er denne delen av hjernen som benyttes når vi tenker strategisk, tar beslutninger og i kreative prosesser.

Internasjonale forskere slår fast at forebyggende tiltak for å redusere stress er den farbare veien fremover, og danske forskere (Eplov et al. 2009) hevder at meditasjonsbaserte tilnærminger vil kunne redusere sykefraværet 10-20%. Dette kan begrunnes med at mindfulness kan gi individer bedre forutsetninger for å jobbe effektivt og motstå distraksjoner, og gi bedre forutsetninger for å forholde seg til seg selv og sine omgivelser mer hensiktsmessig.

Forskning på mindfulness i organisasjoner

Det foreligger foreløpig ikke mange studier av god kvalitet på bruk av mindfulness i organisasjoner. Virgili, 2013 har publisert en oversiktsartikkel med 19 studier hvor effektene på psykisk helse (for eksempel stress) er like gode som i andre studier. Det foreligger noen spennende funn i nyere forskning, blant annet at gruppefølelsen og kommunikasjonen bedres ved å praktisere meditasjonsbaserte øvelser sammen i organisasjoner.

 

Referanser

Eplov, (2009)

Virgili M. (2013). Mindfulness-based interventions reduce psychological distress in working adults: a meta-analysis of intervention studies. Mindfulness, 6, 326-337. Available from: http://link.springer.com/article/10.1007/s12671-013-0264-0