Mindfulnesskonferansen 2018: Mindfulness og helsefremmende arbeid - Livsmestring og nærvær i skole og helsevesen

Mindfulnesskonferansen 2018 går av stabelen i Trondheim på Radisson Blu Royal Garden Hotel fra 25. til 27. oktober 2018. Her kan du se program og melde deg på årets konferanse! 

2018-09-24
Tor Magne Handeland

Mindfulness og helsefremmende arbeid - Livsmestring og nærvær i skole og helsevesen
Årets mindfulnesskonferanse ønsker å ha fokus på livsmestring og relasjonskompetanse i skole og helsevesen; mindfulness som en måte å fremme hjelperens/lærerens egenomsorg, selvivaretakelse, mentaliseringsevne og evne til å regulere nærhet og distanse på en sunn måte, og samtidig styrke oppmerksomt nærvær, varme, raushet og aksept i møte med pasient/klient/elev. 

Tid: 25. til 27.oktober 2018 
Sted: Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim

 

Praktiske opplysninger og påmelding

Deltakeravgift

Det er redusert deltakeravgift for medlemmer i Mindfulness Norge og heltidsstudenter. 

 

Mindfulness og helsefremmende arbeid. 
Livsmestring og nærvær i skole og helsevesen

 

Ordinær
deltakeravgift

Medlem 
Mindfulness Norge, student 

PREKONFERANSEN 25.oktober

Deltakeravgiften inkluderer dagpakke med lunsj

1.600

1.200

HOVEDKONFERANSEN 26.-27.oktober

Deltakeravgift*

3.950

3.450

*Deltakeravgiften inkluderer fagprogram, kulturelt program, samt lunsj og pauseservering fredag og lørdag.

Deltakelse 1 dag (fredag eller lørdag): Inkluderer fagprogram, kulturelt program, samt lunsj og pauseservering 

2.250

2.000

  

BESPISNING utenom deltakeravgiften

Middag torsdag – 2 retter                                                        

400

400

Konferansemiddag fredag kveld.

910

910

OVERNATTING pr/pers/natt, Radisson Blu Royal Garden Hotel

Enkeltrom 1120/Dobbeltrom 660

  

Påmelding

Påmeldingsfrister
Ved påmelding etter 20.august 2018 påløper et gebyr på kr 400, etter 1.september kr 800, ved konferansestart kr 1.000.

Påmelding 
Du kommer til påmeldingsskjema ved å klikke her.

Påmeldingen er bindende. Ønskes faktura sendt til annen adresse enn påmeldingsadressen påløper et gebyr på kr 50

Avbestilling
Kun skriftlig avbestilling. Avbestilling etter 20.august kr 400,-. Etter 1.oktober betales full deltakeravgift inkl. bestilt overnatting/bespisning.

For spørsmål ta kontakt med:
Din Konferansepartner AS     
Tlf +47 99 00 25 83     
post@dinkonferansepartner.no

 

Program

Torsdag 25. oktober
Prekonferansen: Nærvær i praksis
– meditasjonsøvelser og bevegelse, selvmedfølelse, stillhet og refleksjon

Deltakerne vil gjennom dagen bli guidet gjennom ulike nærværsøvelser, meditasjon og yoga. Øvelsene vil passe for deltakere både med og uten erfaring. Dagen vil foregå i stillhet og vil bli ledet av instruktører fra Mindfulness Norge. Mot slutten av dagen blir det rom for refleksjon og deling av erfaringer. NB! Ta med yogamatte/liggeunderlag, pute og pledd etter behov. Det er ikke anledning til å låne dette på stedet.

0930   Registrering og kaffe 

1000   Velkommen og praktisk informasjon

1020   Sittende meditasjon - Tor Magne

1050   Mindful bevegelse (lett yoga) - Cathrine

1130   Pause i stillhet

1145   Kroppsskanning - Inger Helene

1215   Lunsj

1315   Refleksjon rundt temaet selvmedfølelse - Oddbjørg

1335   Selvmedfølelsesmeditasjon - Oddbjørg

1405   Gående meditasjon - Cathrine

1425   Sittende meditasjon - Tor Magne

1455   Pause i stillhet

1505   Sittende meditasjon i stillhet - Inger Helene

1520   Vi kommer gradvis ut av stillheten

1530   Deling og refleksjon i plenum

1550   Avslutning av dagen

1600   Slutt

 

Fredag 26. oktober kl 1000-1700
Hovedkonferansen: 
Livsmestring og helsefremmende arbeid – Livsmestring og nærvær i skole og helsevesen

 

0800   Yoga for morgenfugler
Sara Thoresen Støbakk

0900   Registrering og kaffe

1000   Åpning av hovedkonferansen ved styret i Mindfulness Norge
Kulturelt innslag v/ Trondheim kulturskole

1010   Kraften i enkelt nærvær- om mindfullness i hverdagen - med mindfulnessmeditasjon
Linn Stokke

1045  Å gi slipp på seg selv for å bli seg selv – om mindfulness, selvmedfølelse og personlig identitet. 
Per Einar Binder

1130   Pause

1145   Den positive selvopptattheten – å bli en god menneskemøter
Heine Steinkopf

1230   Å styrke de egenskapene som skal til for å skape gode allianser i arbeid med barn og familier
Øyvind Kvello

1300   Lunsj

1400   ACT i et relasjonelt perspektiv- mestring og tilstedeværelse etter traumer
Thomas Gustavsson

1445   Nær deg selv- Hvordan stillhet, egenomsorg og selvutforskning løfter fram nærværet
Kristin Flood

1530   Kaffe

1545  Ett hälsofrämjande samhälle - vad kan mindfulness bidra med och hur långt har vi kommit i Sverige?
Ola Schenstrøm

1630   Pause

1645   Kropp og sinn i samspill – selvivaretakelse og relasjonsbygging gjennom å ta kroppen på alvor
Marit  Albertsen

1730   Takk for idag

1900   Festmiddag med kulturelt innslag

 

Lørdag 27. oktober kl 0900-1600

0800   Yoga for morgenfugler
Sara Thoresen Støbakk og Siri Nordhus

0845  Pause

0900   Frokost

0930   Vi starter dagen med kulturelt innslag 
v/ Trondheim kulturskole                      

0935   Fokusert ACT (FACT), nærvær som en grunnleggende komponent i endringsarbeid med alvorlig lidende pasienter - en praktisk tilnærming.
Thomas Gustavsson 

1030   Pause og utsjekk

1100  Mindfulness og helsefremming hos studenter - resultater fra en 6års studie av medisin- og psykologistudenter. Avsluttes med praktiske øvelser. 
Michael de Vibe                        

1200   Lunsj

13.00  Folkehelse og livsmestring i skolen – i et relasjonelt perspektiv inkludert praktiske øvelser
Anne Sælebakke

1400   Pause

1415   Refleksjon i plenum.
Selvmedfølelse og relasjonskompetanse - hvorfor er det så viktig?
Flere foredragsholdere med ulik tilnærming i dialog med deltakerne

1530   Oppsummering av dagen og takk for nå ved leder i Mindfulness Norge
Tor Magne Handeland

 

Godkjenninger Mindfulnesskonferansen 2018

Norsk Ergoterapeutforbund har godkjent Mindfulnesskonferansen 2018, 26.-27.oktober som generelt kurs med 15 timer meritterende til ergoterapispesialist eller som spesialistspesifikt kurs meritterende med 15 timer til ergoterapispesialist innen allmennhelse, psykisk helse, arbeidshelse eller barns helse.

Norsk Sykepleierforbund har godkjent Mindfulnesskonferansen 2018, 26.-27.oktober som meritterende til klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie med 15 timer og pre-konferansen 25.oktober med 6 timer.

Norsk Psykologforening – Konferansen er godkjent som følger: Prekonferansen med 6 timer og hovedkonferansen med 15 timers vedlikeholdsaktivitet.

Den Norske Legeforening – Hovedkonferansen er godkjent med 15 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.Vi avventer svar fra samfunnsmedisin.

 

Neste konferanse 2019: Stress og utbrenthet i næringslivet

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket